course-details-portlet

BA8617 - Drift og vedlikehold av veger i kaldt klima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/3 1 timer D
Oppgave 2/3

Faglig innhold

Emnet er tilrettelagt for PhD studenter som ønsker en fordypning i drift og vedlikehold av veger. Emne består av et ledet selvstudium som dekker tema som salting, friksjon, veimeteorologi og organisering av vinterdrift. I tillegg skal kandidaten utføre et prosjekt som er knyttet til drift og vedlikehold av veger. Emne inneholder ingen forelesninger og krever derfor en høy grad av selvstendighet.

Læringsutbytte

KunnskaperKandidaten skal ha inngående kunnskap om:- Hvordan salt virker i anti- og de-ising- friksjonsmekansimer i dekk-vegbane interaksjon- Hvordan føre endres pgå meteorologiske prosesser- fortså sammenhengen mellom vær, trafikk og vinterdrift FerdigheterKandidaten skal kunne- utføre et prosjekt på et systematisk måte- vise analytisk evne Generell kompetanseKandidaten kan:- Forstå og utnytte vitenskapelig litterature på dette området- Skrive om dette fagområdet på en vitenskapelig måte-

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium og et prosjekt. Prosjektet teller for 2/3 av karakteren. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

TBA4335 Vegplanlegging og teknologi eller tilsvarende

Kursmateriell

Lærebøker, forskningsrapporter og tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vegbygging
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU