course-details-portlet

TBA4204 - BM3 Transportinfrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til transportutfordringer, universell utforming, transportanalyse, kart og terrengmodeller, vegplanlegging, materialer for vegbygging, jernbanebygging,trafikksikkerhet og drift&vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal få kunnskaper om hvordan behovet for transport oppstår og styres. De skal lære hvordan vi beskriver verden med kart og terrengmodeller og hvordan vi planlegger geometrien til veger og baner. Studentene skal også få kunnskap om materialer som pukk og asfalt og hvordan de brukes i bygging av veger. Studentene skal også få kunnskap om drift/vedlikehold og sikkerhet i transportsystemene.

Ferdigheter:

Studentene får en introduksjon til bruk av digitale verktøy for vegplanlegging og innsamling av terrenginformasjon ved hjelp av GPS.

Generell kompetanse:

Studentene skal få forståelse for hvordan ulike faser i livsløpet til en konstruksjon er avhengig av hverandre. Studentene skal få trening i utførelse og tolkning av laboratorieforsøk. De skal få forståelse for krav og hvordan universell utforming gjennomføres i samferdsel og transport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i grupper med veiledning. Laboratorieøvinger og demonstrasjoner. Øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Læringsaktivitetere kan bli samaordnet med BSc-emnet Transportinfrastruktur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Kursmateriell

Kompendium. Pensumliste blir lagt ut ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4201 4.0 HØST 2016
BYGT1102 7.5 HØST 2023
BYGG1102 7.5 HØST 2023
BYGA1102 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU