course-details-portlet

TBA4340 - Drift,vedlikehold og rehabilitering av veger

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Ved drift, vedlikehold og rehabilitering av veger er det nødvendig med helhetlig tenkning for å sikre best mulig resultat for tilgjengelig midler.

Sentrale tema innen emnet vil være: konsekvenser av Geometrisk utforming for drift, vinterdrift (friksjon, salting, strøing, vegmeteorologi), tilstandskartlegging, analyse av eksisterende veger, optimalisering av dekkevedlikehold (PMS) og miljøkonsekvenser i driftsfasen.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • Metoder for tilstandskartlegging av eksisterende veger
 • Optimalisering av dekkevedlikehold
 • Stabiliseringsmetoder og gjenbruk
 • Strategisk planlegging av vinterdrift
 • Snøfjerning, salting og sanding
 • Dekk-vegbane friksjon
 • Støv, støy og miljøeffekter av salt
 • Vedlikeholdsbehov for tunneler, bruer, grusveger og avrenning

Ferdigheter:

 • Forstå drift og vedlikeholdskonsekvenser av konstruksjonsvalg
 • Kunne gjennomføre analyser av eksisterende veger
 • Dimensjonere rehabiliteringstiltak

Generell kompetanse:

 • Utvikle et helhetssyn på veiens driftsfase
 • Definere et konkret problem - tenke, arbeide og rapportere systematisk/analytisk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av skriftlig avsluttende eksamen 60% og arbeider 40%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter som så slås sammen til en samlet karakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4546 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Vegbygging
 • Samferdselsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU