course-details-portlet

TBA4340 - Drift,vedlikehold og rehabilitering av veger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Ved drift, vedlikehold og rehabilitering av veger er det nødvendig med helhetlig tenkning for å sikre best mulig resultat for tilgjengelig midler.

Sentrale tema innen emnet vil være: konsekvenser av Geometrisk utforming for drift, vinterdrift (friksjon, salting, strøing, vegmeteorologi), tilstandskartlegging, analyse av eksisterende veger, optimalisering av dekkevedlikehold (PMS) og miljøkonsekvenser i driftsfasen.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • Metoder for tilstandskartlegging av eksisterende veger
 • Optimalisering av dekkevedlikehold
 • Stabiliseringsmetoder og gjenbruk
 • Strategisk planlegging av vinterdrift
 • Snøfjerning, salting og sanding
 • Dekk-vegbane friksjon
 • Støv, støy og miljøeffekter av salt
 • Vedlikeholdsbehov for tunneler, bruer, grusveger og avrenning

Ferdigheter:

 • Forstå drift og vedlikeholdskonsekvenser av konstruksjonsvalg
 • Kunne gjennomføre analyser av eksisterende veger
 • Dimensjonere rehabiliteringstiltak

Generell kompetanse:

 • Utvikle et helhetssyn på veiens driftsfase
 • Definere et konkret problem - tenke, arbeide og rapportere systematisk/analytisk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4546 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Vegbygging
 • Samferdselsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 06.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU