TBA4340 - Drift,vedlikehold og rehabilitering av veger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Ved drift, vedlikehold og rehabilitering av veger er det nødvendig med helhetlig tenkning for å sikre best mulig resultat for tilgjengelig midler. Sentrale tema innen emnet vil være: konsekvenser av Geometrisk utforming for drift, vinterdrift (friksjon, salting, strøing, vegmeteorologi), tilstandskartlegging, analyse av eksisterende veger, optimalisering av dekkevedlikehold (PMS) og miljøkonsekvenser i driftsfasen.

Læringsutbytte

Kunnskap om:
- Metoder for tilstandskartlegging av eksisterende veger
- Optimalisering av dekkevedlikehold
- Stabiliseringsmetoder og gjenbruk
- Strategisk planlegging av vinterdrift.
- Snøfjerning, salting og sanding
- Dekk-vegbane friksjon
- støv, støy og miljøeffekter av salt
- maintenance needs of tunnels, bridges, gravel roads and the drainage system

Ferdigheter:
- Forstå drift og vedlikeholdskonsekvenser av konstruksjonsvalg
- Kunne gjennomføre analyser av eksisterende veger
- Dimensjonere rehabiliteringstiltak

Generell kompetanse:
- Utvikle et helhetssyn på veiens driftsfase
- Definere et konkret problem
- tenke, arbeide og rapportere systematisk/analytisk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og rapport 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4546 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 06.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 1 , DI172
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.