course-details-portlet

TBA4218 - Vegteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Vegbyggingsmaterialer, asfaltproporsjonering, bituminøse bindemidler, skademekanismer, spenningsanalyser, dimensjoneringsmetoder, bæreevne, forsterkning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Vegbyggingsmaterialer
 • Bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker
 • Belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner

Ferdigheter:

 • Vurdering av styrke- og deformasjonsegenskaper for vegbyggings-materialer
 • Foreta valg av bindemiddel for asfaltdekker
 • Proporsjonere asfalt ved hjelp av ulike metoder
 • Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/-elementene i en vegkonstruksjon
 • Dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kombinasjon med individuelle og gruppevise øvinger. Laboratoriekurs. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Øvinger blir gitt på norsk, og på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderinga i emnet består av to deler; en skriftlig eksamen som utgjør 70% av karakteren i emnet, og et prosjektarbeid som teller 30%.

Obligatorisk aktivitet i emnet er at 80% av ordinære øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Blant de 80% er noen øvinger obligatorisk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Gjentak av andre delvurderinger kan kun gjennomføres samme semester som emnet undervises.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende TBA4203.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker og dataprogram.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB4020 7.5 HØST 2015
TBA4217 7.5 HØST 2015
TBA4220 7.5 HØST 2015
TBA4335 7.5 HØST 2015
SIB4005 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU