TBA4218 - Vegteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Vegbyggingsmaterialer, asfaltproporsjonering, bituminøse bindemidler, skademekanismer, spenningsanalyser, dimensjoneringsmetoder, bæreevne, forsterkning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Vegbyggingsmaterialer
- Bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker
- Belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner.

Ferdigheter:
- Vurdering av styrke- og deformasjonsegenskaper for vegbyggings-materialer
- Foreta valg av bindemiddel for asfaltdekker
- Proporsjonere asfalt ved hjelp av ulike metoder
- Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger.

Generell kompetanse:
- Gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/-elementene i en vegkonstruksjon
- Dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kombinasjon med individuelle og gruppevise øvinger. Laboratoriekurs. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og 1 øving 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende TBA4203.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker og dataprogram.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB4005 7.5 01.09.2015
SIB4020 7.5 01.09.2015
TBA4217 7.5 01.09.2015
TBA4220 7.5 01.09.2015
TBA4335 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 09.06.2018 09:00
Sommer UTS Øving 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.