BA8619 - Dimensjonering av dekkekonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Muntlig eksamen 80/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, første gang høsten 2017. Følgende temaer tas opp: materialegenskaper, spennings- og deformasjonsanalyser, nedbrytningsmekanismer og dimensjoneringskriterier, tilstandsutviklingsmodeller for prosjektnivå, mekanistisk dimensjonering av dekkekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha dybdekunnskap om strukturell dimensjonering av konstruksjoner med asfaltdekke.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne gjennomføre avanserte analyser som kan brukes i forbindelse med materialmodellering og vegdimensjonering.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha forståelse for de forenklinger og teorier som ligger til grunn for strukturell dimensjonering av vegkonstruksjoner, og kunne utnytte dette til evaluering av resultatene fra eget og andres arbeid om temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium med øvinger og enkelte forelesninger/kollokvier.
Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

TBA4217/TBA4218 Vegteknologi/TBA4335 Vegplanlegging og -teknologi, eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Lærebøker og utvalgte tidsskrifts - og konferanseartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8609 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Muntlig eksamen 80/100 D
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Muntlig eksamen 80/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.