course-details-portlet

BA8619 - Dimensjonering av dekkekonstruksjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2021. Følgende temaer tas opp: materialegenskaper, spennings- og deformasjonsanalyser, nedbrytningsmekanismer og dimensjoneringskriterier, tilstandsutviklingsmodeller for prosjektnivå, mekanistisk dimensjonering av dekkekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha dybdekunnskap om strukturell dimensjonering av konstruksjoner med asfaltdekke.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne gjennomføre avanserte analyser som kan brukes i forbindelse med materialmodellering og vegdimensjonering.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha forståelse for de forenklinger og teorier som ligger til grunn for strukturell dimensjonering av vegkonstruksjoner, og kunne utnytte dette til evaluering av resultatene fra eget og andres arbeid om temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium med øvinger og enkelte forelesninger/kollokvier.
Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

TBA4217/TBA4218 Vegteknologi/TBA4335 Vegplanlegging og -teknologi, eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Lærebøker og utvalgte tidsskrifts - og konferanseartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8609 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Flyplassbygging
  • Veg og samferdsel
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Arbeider 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU