course-details-portlet

TBM4345 - Bærekraftig transport og transportinfrastruktur

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 2 35/100
Oppgave 1 25/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer C

Faglig innhold

Strategier og tiltak for å oppnå bærekraftig mobilitet. Prinsipper, teknologi og løsninger for planlegging, bygging og drift av bærekraftig transportinfrastruktur. Verktøy og metoder for å vurdere og redusere utslipp. Person- og godstransport på veg og bane. Risikoanalyser.

Læringsutbytte

Kunnskap - Med hovedfokus på bærekraft skal studenten ha kunnskap om:

 • Relevante mål for veg-, jernbane- og transportsektoren
 • Strategier og løsninger for person- og godstransport
 • Strategier og løsninger for bygging, drift og vedlikehold av veg- og jernbaneinfrastruktur

Ferdigheter - Med hovedfokus på bærekraft skal studenten kunne:

 • Identifisere og vurdere styrker og svakheter ved eksisterende løsninger og planer
 • Løse konkrete problemstillinger innen feltet

Generell kompetanse - Med hovedfokus på bærekraft skal studenten ha kompetanse til å:

 • Orientere seg i internasjonal faglitteratur innen feltet og identifisere relevant litteratur for egne studier
 • Tilegne seg og presentere relevante forskningsresultater
 • Samarbeid med andre fagfolk og politikere om løsninger innen veg, jernbane og transport
 • Løse relevante oppgaver både selvstendig og som del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Sluttkarakteren i emnet baseres på to prosjektarbeid (gruppearbeid) som teller henholdsvis 25% og 35%, og skriftlig avsluttende eksamen som teller 40%. Alle deler gis selvstendig bokstavkarakter som veies sammen til en endelig karakter i emnet.

Skriftlig eksamen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Forkunnskapskrav

Det kreves minst ett avlagt emne på masternivå innen fagområdet veg, jernbane eller transport.

Kursmateriell

Kompendiesamling, rapporter og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4345 2.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Vegbygging
 • By- og regionplanlegging
 • Samferdselsteknikk
 • Planfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2 35/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU