TBA4225 - Jernbaneteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sentrale temaer vil være linjeføring, sporgeometri, over- og underbygning, sporveksler, sporplaner og kapasitet, elektrotekniske anlegg (strømforsyning og sikringsanlegg) samt drift og vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- grunnleggende prinsipper for jernbanebygging
- jernbanens sporgeometri
- over- og underbygningen for jernbane
- drift og vedlikehold av jernbane
- jernbanens elektrotekniske anlegg.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- konstruere sporgeometrien til en jernbanelinje
- foreta hastighetsberegninger ut fra sporgeometri og parametre for toget
- velge riktige overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning
- gjennomføre enkle kapasitetsberegninger for en banestrekning.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- forstå jernbanetransportens betydning i samfunnet
- oppbyggingen av jernbanens infrastruktur
- samarbeidet/samspillet mellom infrastruktureier og trafikkselskap
- jernbanens sikkerhetstenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og gruppearbeid. Undervisningen, øving og eksamen blir gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Novapoint training

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Samling av forelesningsmaterial og andre trykte material

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E5
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.