course-details-portlet

TBA4225 - Jernbaneteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 60/100
Individuell oppgave/avhandling 40/100

Faglig innhold

Kurset er en innføring i jernbaneteknikk og jernbaneinsfrastruktur samt jernbanens påvirkning op samfunn og miljø. Sentrale temaer vil være linjeføring, sporgeometri, over- og underbygning, sporveksler, sporplaner og kapasitet, elektrotekniske anlegg (strømforsyning og sikringsanlegg) samt drift og vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten skal ha kunnskap om: - grunnleggende prinsipper for jernbanebygging - jernbanens sporgeometri - over- og underbygningen for jernbane - drift og vedlikehold av jernbane - jernbanens elektrotekniske anlegg. Ferdigheter Kandidaten kan: - konstruere sporgeometrien til en jernbanelinje - foreta hastighetsberegninger ut fra sporgeometri og parametre for toget - velge riktige overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning - gjennomføre enkle kapasitetsberegninger for en banestrekning. Generell kompetanse Kandidaten kan: - forstå jernbanetransportens betydning i samfunnet - oppbyggingen av jernbanens infrastruktur - samarbeidet/samspillet mellom infrastruktureier og trafikkselskap - jernbanens sikkerhetstenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske (digital) oppmøter + 1 datalab

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Novapoint training

Mer om vurdering

60% digital eksamen + 40% obligatoriske aktiviteter

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper i mekanikk og teknisk mekanikk

Kursmateriell

Samling av forelesningsmaterial og andre trykte materialer. En elektronisk versjon av et kompendium fra Bane Nor kan også bli benyttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byforming og planlegging
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Maskinkonstruksjon
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Landskapsplanlegging
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave/avhandling 40/100

Utlevering
01.11.2021

Innlevering
26.11.2021


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
29.11.2021

Innlevering
29.11.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Individuell oppgave/avhandling 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU