course-details-portlet

TBA4225 - Jernbaneteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Et introduksjonskurs i jernbanesporteknikk som dekker følgende temaer:

 • Spor planlegging,
 • Spor geometrisk design,
 • Overbygning konstruksjoner ,
 • Ballast,
 • Underbygning - ballast, formasjon og drenering,
 • Spor krefter og design,
 • Helsveist spor
 • Hjulskinne interaksjon og avsporing risiko,
 • Minste tverrsnitt,
 • Kontaktledning anlegg,
 • Sporvedlikehold.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha grunnleggende kunnskaper om sporplanlegging og sporgeometri.
 • ha grunnleggende kunnskap om sporkomponenter og funksjonalitet både i over- og underbygning, og kontaktledning anlegg.
 • ha grunnleggende kunnskap om design av velfungerende jernbaneinfrastruktur
 • kunne forstå hvordan rullende materiell samvirker med jernbaneskinner
 • ha grunnleggende kunnskap om jernbanevedlikehold.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • planlegge jernbanetrasé.
 • designe jernbanegeometri.
 • velge riktige komponenter for overbygning, underbygning og kontaktledning anlegg.
 • velge og beregne minste tverrsnitt av jernbaneinfrastruktur.
 • beregne og designe et stabilt jernbanespor i alle 3 retninger, langsgående, vertikal og lateral.
 • sikre stabil hjul-skinneinteraksjon og forutsi avsporingsrisiko.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • anvende grunnleggende jernbaneteknisk kunnskap.
 • bruke professionell jernbaneterminologi.
 • anvende jernbaneteknikk i forskning og utvikling samt relevante avanserte oppdrag.
 • bidra til jernbanefeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske forelesninger + befaring

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

80% øvinger må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

 1. A. Lau; Railway Engineering, Basic Course, compendium (Engelsk), NTNU, Trondheim.
 2. Bokkapitler og publiserte artikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Jernbaneteknikk
 • Jernbanebygging
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 21
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU