course-details-portlet

TBA4225 - Jernbaneteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Et introduksjonskurs i jernbanesporteknikk som dekker følgende temaer:

 • Spor planlegging,
 • Spor geometrisk design,
 • Overbygning konstruksjoner ,
 • Underbygning - ballast, formasjon og drenering,
 • Spor krefter og design,
 • Helsveist spor
 • Jernbanelyder og vibrasjoner,
 • Hjulskinne interaksjon og avsporing risiko,
 • Minste tverrsnitt,
 • Sporveksler,
 • Kontaktledning anlegg,
 • Sporvedlikehold.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha grunnleggende kunnskaper om sporplanlegging og sporgeometri.
 • ha grunnleggende kunnskap om sporkomponenter og funksjonalitet både i overbygning, underbygning, kontaktledning anlegg og sporveksler.
 • ha grunnleggende kunnskap om design av velfungerende jernbaneinfrastruktur
 • kunne forstå hvordan rullende materiell samvirker med jernbaneskinner
 • ha grunnleggende kunnskap om jernbanevedlikehold.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • planlegge jernbanetrasé.
 • designe jernbanegeometri.
 • velge riktige komponenter for overbygning, underbygning og kontaktledning anlegg.
 • velge og beregne minste tverrsnitt av jernbaneinfrastruktur.
 • beregne og designe et stabilt jernbanespor i alle 3 retninger, langsgående, vertikal og lateral.
 • sikre stabil hjul-skinneinteraksjon og forutsi avsporingsrisiko.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • anvende grunnleggende jernbaneteknisk kunnskap.
 • bruke professionell jernbaneterminologi.
 • anvende jernbaneteknikk i forskning og utvikling samt relevante avanserte oppdrag.
 • bidra til jernbanefeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske forelesninger + befaring

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

10 av 12 øvinger må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

 1. A. Lau, Hjortland. J, Malvik. M; Railway Engineering, Basic Course, compendium (Engelsk), NTNU, Trondheim.
 2. Bokkapitler og publiserte artikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Jernbaneteknikk
 • Jernbanebygging
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 24
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU