course-details-portlet

TBM4282 - Veg- og jernbaneteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave (laboratorie) 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i hvordan vi dimensjonerer og bygger veg og jernbane. Du lærer om belastninger fra trafikk og klima, og egenskapene til de ulike materialene som brukes. Du får en innføring i grunnundersøkelser som trengs for strukturell dimensjonering av veg og jernbane, og prinsippene for drenering av konstruksjonene. Basert på dette går vi inn på dimensjoneringsreglene som brukes i Norge for veg og jernbane.

Du skal også lære om hvordan veg og jernbane bygges, typiske skader som kan oppstå og hvordan konstruksjonene vedlikeholdes.

Det inngår et laboratoriekurs der vi undersøker noen vanlige materialer for veg- og jernbanebygging,

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om:

  • Trafikkbelastninger på veg og jernbane
  • Materialer som brukes til ulike deler av konstruksjonene
  • Vanlige skader og tilhørende vedlikeholdstiltak

Studentene skal kunne:

  • Utføre strukturell dimensjonering av veg- og jernbanekonstruksjoner i henhold til norsk regelverk
  • Planlegge grunnundersøkelser før bygging
  • Velge riktige materialer ut fra krav og egenskaper

Generell kompetanse

  • Utvikle kompetanse i utførelse og forståelse av laboratorieforsøk på aktuelle materialer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Øvingsarbeider

Laboratorieøving

Undervisningen vil foregå på norsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig 4-timers skoleeksamen i Inspera. Ingen trykte eller håndskrivne hjelpemidler. Enkel godkjent kalkulator tillatt. Ved utsatt eksamen (kont) kan eksamensformen endres til muntlig.

Mer info om obligatoriske øvinger oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Byggingeniør (003BY)

Kursmateriell

Håndbøker fra Statens vegvesen og Bane Nor.

Forelesningsnotater som blir gjort tilgjengelig i emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2204 4.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave (laboratorie) 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU