course-details-portlet

BYGT2204 - Veg- og jernbanebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bygging og dimensjonering av veger. Underbygningsarbeid. Vegbyggingsmaterialer. Laboratorieundersøkelser. Anvendelse av vegnormalen N200 Vegbygging. Komprimering. Forsterkning av veg. Drenering. Drift og vedlikehold av veger og gater. Geometrisk utforming av veger. Bakgrunn for og anvendelse av vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Linjeberegning og tverrprofilutforming. Mengdeberegning. Bruk av digitale terrengmodeller til DAK/vegprosjektering i et digitalt vegprosjekteringssystem.

Historsik utvikling av jernbanen (teknologihistorie, jernbanens rolle i transportsystemet, ulike aktører og organisering). Generelt om jernbanens hovedelementer. Jernbane og transportøkonomi. Jernbanens linjeføring og Sporgeometri. Kort innføring i jernbanebygging. Teknisk regelverk og praktisk bruk. Jernbane og ytremiljø

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Kandidaten skal kjenne til bakgrunnen for bestemmelsene i vegnormalene N100 og N200, og ha grunnleggende kunnskap om prinsippet for geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om forsterkning, drift og vedlikehold av veger og gater.
 • Kandidaten skal kjenne til oppbyggingen av digitale veg og terrengmodeller, og anvendelsen av dette i et digitalt vegprosjekteringssystem.
 • Studenten skal ha allmenn kunnskap om jernbanens historisk utvikling, jernbanens fire hovedelementer: Bane, El, Signal og Tele (BEST), jernbaneplanleging prosessen, og regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane.

FERDIGHETER

 • Kandidaten skal kunne dimensjonere og konstruere veger og gater i henhold til gjeldende krav til materialer, linjeføring, miljø og estetikk.
 • Kandidaten skal kunne foreta en enkel prosjektering av en vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning.
 • Kandidaten skal kunne forstå/lage plan- og profiltegninger.
 • Studenten skal bestemme sporgeometriske parametere for enkle geometri, velge overbygningskomponenter, bergene lastfordeling gjennom banelegemene

GENERELL KOMPETANSE

 • Kandidaten skal ha god kompetanse i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, oppmåling, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold av veg og jernbane.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Øvinger både i gruppe og individuell. Praktiske øvelser i lab og felt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøvelser
 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav både i gruppe og individuelt. Ved utsatt eksamen (kont) kan eksamensformen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Deler av Statens vegvesens håndbøker N200 Vegbygging, N100 Veg- og gateutforming, V120 Premisser for geometrisk linjeføring, R610 Standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesens rapporter 365 Drift og vedlikehold av veger, 373 Forsterkning av veger, 626 Lærebok i vegteknologi.

Undervisningsnotat om utvalgte tema

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 45
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU