IT-avdelingen

Seksjon for IT-brukerstøtte

IT-brukerstøtte

Seksjon for IT-brukerstøtte har ansvar for å bistå NTNUs studenter og ansatte med en rekke tjenester. Brukerstøtte er tilgjengelig via skranker,  telefon eller epost. Ledes av Frode Vinje.

Orakeltjenesten

   Send epost 

eller ring  73 59 15 00

IT-hjelp for ansatte
IT-hjelp for studenter

Skranke: 

Mer om Orakeltjenesten og skranker