Seksjon for IT-brukerstøtte

IT-avdelingen

Seksjon for IT-brukerstøtte

Ansattliste

Søkeboks

IT-brukerstøtte

IT-brukerstøtte

Seksjon for IT-brukerstøtte har ansvar for å bistå NTNUs studenter og ansatte med en rekke tjenester. Brukerstøtte er tilgjengelig via skranker,  telefon eller epost. Ledes av Frode Vinje.

Kontakt boks Orakeltjenesten

Orakeltjenesten

   Send epost 

eller ring  73 59 15 00

person-portlet

Frode Vinje
Seksjonssjef
frode.vinje@ntnu.no
91897180