Digital sikkerhet

Seksjon for digital sikkerhet har helhetlig ansvar for digital sikkerhet ved NTNU, med myndighet til å implementere og håndheve vedtatte sikkerhetspolicyer.  

Seksjonen ledes av Stian Husemoen.

Relaterte artikler