Orakeltjenesten

   Send epost 

eller ring  73 59 15 00

IT-hjelp for ansatte
IT-hjelp for studenter

Skranke: 

Mer om Orakeltjenesten og skranker