IT-avdelingen

Seksjoner og ansatte

NTNU IT er den sentrale IT-avdelingen ved NTNU.  Vi støtter aktivitetene til både studenter og ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Sentralt for vår virksomhet er spisskompetanse på utvikling, drift og feilhåndtering innenfor nettverk, serverdrift og applikasjonsdrift.

Avdelingen er delt opp i seks seksjoner:

Disse IT-grupper under NTNU IT betjener hver sin campus med både drift og brukerstøtte:


Søk på navn: