Seksjon for IT-utvikling

IT-avdelingen

Seksjon for IT-utvikling

Ansattliste

Søkeboks

IT-utvikling

IT-utvikling

Vi arbeider med utvikling, big data, innovasjon og fagnær IT. Oppgavene er delt mellom tre grupper:

  • Kodefabrikken jobber med utvikling, integrasjon, skreddersøm, og api.  

  • Forskningsstøtte bistår vitenskapelige prosjekter med analyse av store mengder data, og deltar i en rekke nasjonale satsinger på tungregning, bl.a. Sigma2/NoTur/NorStore. Faggruppen bidrar også med prosesser, videreutvikling og forvaltning av systemene i mange av NTNUs laboratorier.

Seksjonen ledes av Stein Stendahl.

person-portlet

Stein Stendahl
Seksjonssjef
stein.stendahl@ntnu.no
95820677