Bakgrunn og aktiviteter

IT Utvikling

 • RPA
 • Robotteknologi og Maskinlæring
 • Økonomiroboter

 

Digital Sikkerhet

 • CSIRT, Computer Security Incident Response Team 

 

Faglig leder

 • Lærlingeansvar
 • Pedagogisk ansvar
 • Veiledningssamtaler
 • Faglig tilrettelegging av arbeidsoppgaver gjennom lærlingeperioden

 

IT Brukerstøtte og drift

 • Brukerstøtte, kurs og opplæring innen Teams, Office og Sharepoint
 • Fjernadministrasjon, installasjon og vedlikehold av klienter (RDP), via terminalserver (BOSS), Active Directory (AD) og System Center Configuration Manager (SCCM) 
 • Brukeradministrasjon (BAS) 
 • Network Administration Visualized (NAV), trådnett og patching

 

Verneombud IT-brukerstøtte

 • Helsefremmende arbeid
 • Jobbe med arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Passe på lett tilgjengelig verneinnretninger
 • Passe på at medarbeidere utfører oppgaver på en trygg måte