Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seksjonsleder for IT-Brukerstøtte.

Vår seksjon tilbyr:

 • Førstelinje support på telefon, chat og epost fra vårt Mottakssenter                            Denne gruppen består av sju ansatte som besvarer henvendelser i fra alle NTNUs ansatte og studenter. Vår førstelinje gir support på et stort spenn av IT-tjenester. De sakene de ikke klarer å løse selv setter de videre til ulike ekspert grupper.
 • Campus-IT - Onsite hjelp til ansatte på NTNU på de fleste av NTNUs lokasjoner Disse lokasjonene er som følger: Gjøvik, Ålesund, Dragvoll, Gløshaugen, Tungasletta, Øya, Kalvskinnet, Moholt, Tyholt, Handelshøyskolen og Rotvoll. På disse lokasjonene hjelper de til med feilretting og brukerstøtte av kontorpcer, møteromsutstyr og printere. Våre ansatte på campus-IT gir også støtte til tilrettelagt eksamen, og sammarbeider med AV-Tjenesten om å gi støtte til undervisningsrom. Campus-IT har også et løp for lærlinger som skal ta IKT fagbrev.
 • Orakeltjeneste for våre studenter på de fleste av NTNUs lokasjoner inkludert Gjøvik, Ålesund, Dragvoll, Gløshaugen, Øya, Kalvskinnet og Handelshøyskolen. Orakeltjenesten gir studentene IT-brukerstøtte, de svarer også så godt de kan på studierelaterte spørsmål og lager brukerveiledninger for IT-tjenester for studenter. Orakeltjenesten gir støtte på Blackboard - NTNUs digitale E-læringsplattform. Orakeltjenesten gir også IT-støtte på konferanser.
 • Støtte til Digital vurdering                                                                                               Det er gjennomført et prosjekt på å få igang digital vurdering/eksamen på NTNU med opprettelse av en eksamensfabrik på sluppen der vi skal kjøre eksamener året rundt. Vårt team drifter eksamenshallene samt gir brukerstøtte under eksamen.
 • Opplæring og videokurs                                                                                                  Vi har et team som jobber med å koordinere NTNUs kurstilbud på digitale verktøy, samhandlingstjenester og andre IT-verktøy. De lager også videokurs som publiseres på NTNUs læringsportal.
 • Støtte og rådgivning på Bestilling av IT-utstyr
 • Vi bestiller for 50-80 millioner kr i året.
 • Vi jobber med å utvikle nettbutikk.
 • Vi jobber med standarisering av IT-innkjøp.
 • Vi jobber med avtaleverk med leverandører.
 • Vi jobber med forbedring av bestillingsprosess.
 • Vi driver lagerstyring.

 

Mine interesserer og arbeidsområder omfatter dessuten:

 • Prosessforbedring/prosessutvikling/ITIL
 • EUNIS
 • BOTT