Hero - forskningsstøtte

Tekst: NTNU IT Forskningstøtte, din samarbeidspartner for IT-utfordringer knyttet til forskning

Card deck for forskningsit tjenester

High Performance Computing (HPC)

HPC ved NTNU

IT-støtte for PhD
 

Finn ut meir

Labinstrumentering
 

Meir om labinstrumentering

Research Software Development (RSE)

Meir om RSE

Kontakt oss tekst + CTA

Kontakt oss

Vi tilbyr IT-fagleg støtte til alle studentar og forskarar med IT-utfordringar i forskinga si. Vi hjelper deg om du ikkje heilt veit korleis du skal begynne på eit prosjekt, om du står fast, eller om du treng nokon gode råd. Vi støttar deg med dei fleste IT-relaterte problem, og kan generelt hjelpe deg med å finne frem i dagens teknologiske jungel.

Dersom du har eit litt meir omfattande problem, kan vi vere behjelpelege ved å møtes på Teams, eller i våre lokalar:

Avtal eit møte

Støttegruppa for forsking er leia av Anders Christensen ved Seksjon for IT-utvikling.

Erfaring text

Vi har erfaring

Vi er vande med å jobbe i miljø for forsking og kjenner behova innan:

 • Visualisere data
 • Teknisk berekningsvitskap
 • Søknadar for forsking
 • Oppsett av vitskapleg programvare
 • Kodehjelp
 • Feilsøking av kode
 • Formidling gjennom 360° video
 • Samarbeid i VR
 • Kopling av kode saman med sensorar og andre instrumenter

Dersom vi ikkje klarar å løyse problemet ditt direkte, veit vi kven vi skal kontakte i NTNU si IT-avdeling for at du skal få best mogleg hjelp, raskast mogleg.

Besøk oss text + CTA

Stikk innom 

Mimes Brønn-lokala på Gløshaugen fungerer også som ein inngangsportal til NTNU IT Forskingsstøtte. Her driv vi med konsultasjon for prosjekt innan forsking, og på VR-laben i våre lokale kan du også prøve ulike teknologiar og applikasjonar. Du er velkommen inn til oss uansett kva du lurar på og interesserer deg for.

Stikk innom Geologibygget 318, bemanna kl. 9-14:

 • Måndagar for kompetanse i tungrekning
 • Tysdagar for Research Software Engineer (RSE)
 • Onsdagar for lab fra 9-14
 • Eller etter avtale

Vis lokalet på kartet

S.P. Andersens veg 15, Trondheim