Bakgrunn og aktiviteter

Fagbestiller IT
Vara verneombud for IT-brukerstøtte/Campusnære tjenester