IT-avdelingens møtelokaler og skranker

Skal du besøke oss?

Møterom

Vis NTNU-IT møtelokaler på kart:

Skranker

Vis Orakelskranken på kartet:

Om Orakelskranker