Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområde

Faggruppeleder for Campus-IT Brukerstøtte, IT-avdelingen.

 

Bakgrunn

  • Seksjonssjef for Tekniske tjenester ved NT-fakultetet (2010-2016)
  • Seksjonssjef for Elektronikk- og datatjenesten ved NT-fakultetet (2001-2009)
  • Hovedtillitsvalgt for Tekna etatsforeningen ved NTNU (1997-2009)
    Leder av etatsforeningen (2000-2002)
  • Administrativ leder (overingeniør) ved Inst. for kjemisk prosessteknologi (1999-2000)
  • Administrativ leder (overingeniør) ved Inst. for uorganisk kjemi (1992-1998)
  • Forskningsassistent (SINTEF B) i prosjektet "Petroleum coke for the aluminium industry" for NFR/Hydro Aluminium (1987-1991)
  • Siv.ing. i kjemi, kjemiteknikk (1986), NTH