Utdanning

Fakultet for arkitektur og design

Utdanning


Utdanningsside AD

Om utdanning ved AD

Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning.

Vi utfordrer studentene til å være aktive og utforskende, og vi legger vekt på læring gjennom handling. Flere av våre studenter har mottatt priser og blitt internasjonalt publisert allerede mens de er under utdanning.

Kontakt AD

Kontakt oss

Ansatte i fakultetsadministrasjonen

Våre ph.d.-studier

Våre ph.d.-studier

Nærbilde hånd
Foto: NTNU