Ph.d.-studier

Fakultet for arkitektur og design

Ph.d.-studier

Ph.d-studier

Foto: Thor Nielsen/NTNU

Doktorgrad på 1-2-3

Ph.d.-program

Ph.d.-program

 Våre ph.d-program ved fakultetet:

Mini calevent portlet

Disputaser

Pågående ph.d.-prosjekter

Avlagte doktorgrader