Ph.d.-studier

Fakultet for arkitektur og design

Ph.d.-studier

Film om utenlandsopphold

Reise ut under doktorgraden?


Ph.d-studier

Foto: Thor Nielsen/NTNU

Ph.d.-program

Ph.d.-program

 Våre ph.d-program ved fakultetet:

Ta en doktorgrad ved AD

Mini calevent portlet

Disputaser