Sende faktura til NTNU

NTNU er en statlig virksomhet som er omfattet av kravene i digitaliseringsrundskrivet. Alle NTNUs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk format. 

Se digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no), krav om elektronisk faktura, se 1.10 Ta i bruk elektronisk faktura.

PDF-faktura regnes ikke som elektronisk faktura.

Elektronisk faktura fra norske leverandører

Alle NTNUs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk format.

Krav til faktura

 • Faktura må være maskinelt stilet til NTNU.
 • Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med forskrift om bokføring (lovdata.no)
 • Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura vil bli returnert.
  Se: formkrav for faktura - salgsdokument (altinn.no)
 • Faktura må ha påført referanse til et gyldig bestillingsnummer (f.eks. N19xxxxx) eller et rekvisisjonsnummer  (Rxxxxxx). Dette for å unngå forsinkelse eller risiko for å bli sendt til feil førstemottaker.

Se Implementeringsguide til leverandører (pdf) for flere detaljer rundt merking av faktura. 

Komme i gang med å sende elektronisk faktura

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom leverandør og NTNU. Leverandøren må ha et system eller bruke enkle fakturaportaler for å kunne sende elektronisk faktura.

PDF-fakturaer på e-post fra utenlandske leverandører

 • Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer etter 01.10.2019.
 • Utenlandske leverandører kan sende faktura som pdf-vedlegg på e-post til pdf.ntnu@bscs.basware.com 
 • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
 • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 • Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.
 • Ugyldige formater blir ikke behandlet.

Leverandørbrev

Kontakt

Spørsmål angående fakturabehandling og elektronisk faktura:

Wed, 10 Jul 2019 08:27:05 +0200

Fakturaadresse

Fakturaadresse for elektronisk faktura:

 • E2B: NO974767880MVA 
 • EHF: NO974767880 
 • NTNU GLN nummer: 7080003195371
 • NTNU PEPPOL adresse: 9908: 974767880

Fram til 1.10 kan norske leverandører sende PDF-faktura til: pdf.ntnu@bscs.basware.com Dette er faktura sendt som vedlegg til e-post på pdf-format (regnes ikke som efaktura).

Kundeopplysninger

Kundenavn: NTNU

Kundeadresse: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974 767 880