Fakturabehandling - NTNU

Elektronisk fakturering

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer og er oppmerksom på punktene under for å sikre en effektiv fakturabehandlingsprosess og unngå forsinkelser:

 • Bruk korrekt fakturaadresse
 • Faktura må ha referanse til et gyldig bestillingsnummer (f.eks. N1823456) eller et rekvisisjonsnummer. 
 • Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
 • Faktura på e-post blir automatisk overført til tolking og verifisering.
 • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
 • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 • Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.

Hvis fakturaen du sender inn ikke tilfredsstiller disse kravene, blir den returnert til betalingsmottaker.

Informasjon om overgang til elektronisk fakturering:

Spørsmål angående fakturabehandling og elektronisk faktura:

Mon, 05 Nov 2018 12:06:04 +0100

Fakturaadresse

Fakturaadresse for elektronisk faktura:

 • E2B: NO974767880MVA 
 • EHF: NO974767880 
 • NTNU GLN nummer: 7080003195371
 • NTNU PEPPOL adresse: 9908: 974767880

PDF-faktura sender du til: pdf.ntnu@bscs.basware.com Dette er faktura sendt som vedlegg til e-post på pdf-format (regnes ikke som e-faktura).

Kontaktopplysninger

Kundenavn: NTNU

Kundeadresse: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974 767 880