Bilde

Arkitektsudenter bygger installasjoner.

For deg som er student

Fakultet for arkitektur og design

For deg som er student


Studieveileder

Finn din studieveileder:

Om studieveiledning

Studieveiledning

Studieveilederen på ditt program kan blant annet hjelpe deg med:

  • utdanningsplan
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • retningsvalg
  • utfordringer du måtte ha i studiehverdagen din

Studieveilederne har taushetsplikt og du kan være anonym. For spørsmål knyttet til enkeltemner henviser vi deg til aktuelt institutt.

 

Veiledning Trondheim

Veiledning Trondheim


Arkitektur (5-årig og 2-årig)

For spørsmål til studiet ditt eller studiehverdagen din:
arkitekturstudiet@iap.ntnu.no


Student-organisasjoner

Student-organisasjoner

Det finnes veldig mange ulike studentorganisasjoner ved NTNU.
Om du er interessert i politikk, kultur, ønsker å konkurrere, eksperimentere, reparere, eller starte opp din egen forening:
Vi har samlet de fleste her.

 

Student-demokratiet - dine tillitsvalgte

Student-demokratiet - dine tillitsvalgte

Nysgjerrig på hva studentdemokratiet gjør? Hvem som fatter beslutninger på vegne av deg på NTNU? Vil du være med og påvirke din- og dine medstudenters studiehverdag?

Finn ut hvem dine studenttillitsvalgte er, hva et studentråd er og hva som foregår i studentparlamentet:

Studentrådet ved AD-fakultetet

Les mer om studentdemokratiet ved NTNU her.

Varsling og krise-håndtering

Varsling og krise-håndtering

Si fra - NTNU - For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at vi sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer.

Sikre siden - hva gjør vi i krisesituasjoner?