Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Webutvikling


Om webutvikling

Web er en av de viktigste og mest komplekse kommunikasjons­plattformene i vår tid. Dette stiller store krav til fremtidens webutviklere, som må være både gode designere og kompetente teknologer. På bachelor i webutvikling lærer du å lage innovative og brukervennlige løsninger for morgendagens web.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen alle i førstegangsvitnemålskvoten og 38,3 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Webutviklere er attraktive jobbsøkere for webdesignbyråer og informasjons- og kommunikasjonsbedrifter av alle slag.


Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatoriske for alle studenter. I tillegg velger studentene fordypningsområder i valgfrie emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng, samt i bacheloroppgaven, som er et stort prosjekt som fyller mesteparten av siste semester.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: BWU
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i webutvikling
 • Gradsnavn: Bachelor i webutvikling
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180.0
 • Studiekode opptak: 194046
 • Poenggrense: 43.6
 • Poenggrense f.vitnemål: 30.9
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Institutt for design
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjelder for 2018

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på