Arkitektur

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur


Video


Om arkitektutdanningen

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.

Opptaksgrense for studieåret 2018-2019:

 • 54,0 for førstegangsvitnemålkvoten

 • 59,5 for ordinær kvote

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost: kontakt@iat.ntnu.no ved Institutt for arkitektur og teknologi hvis du lurer på noe om studieprogrammet, eller hvis du har andre faglige spørsmål til studiet.  

 


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompatanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MAAR
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Arkitektur - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i arkitektur
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194756
 • Poenggrense: 59.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 54
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Fakultet for arkitektur og design
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjelder for 2019

Arkitektur - utstilling


Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

TreStykker - video

TreStykker

TreStykker

Rundt 30 studenter fra arkitektskolene ved NTNU, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet deltar i den uavhengige workshoppen TreStykker.

Workshoppen har som hovedmål å gi studentene byggerfaring, og alle byggverkene tegnes, prosjekteres og bygges av studentene selv. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling, gir workshoppen studenter verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og byggeplass.

Opptaksprosessen baserer seg på motivasjonsbrev – ingen forkunnskapskrav stilles. Det er en jevn fordeling mellom årstrinn og skoler, og gjerne en blanding av studenter med ulike ferdigheter og kunnskaper.

Masterstudents in architecture building a sauna

A sauna on the edge:

Master students in architecture building a sauna in Valdres: