Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur - masterstudium, Trondheim

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 84
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MAAR, Wed Apr 17 01:53:06 CEST 2024 | M5

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Ved arkitektutdanningen ønsker vi å gi deg praktisk erfaring så du kan bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Allerede i første klasse går vi rett på sak med design og bygging i fullformat. Slik trener du på å skape rom, stabilisere en enkel konstruksjon, forholde deg til stedet og organisere en byggeplass. Etter hvert møter du mer sammensatte problemstillinger som byplanlegging og design av store bygninger.

Les mer om hva du lærer

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.

Les mer om jobbmulighetene

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.

Les mer om studiemiljøet

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.

Som student ved NTNU har du også gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands. Arkitektstudentene kan normalt søke studieopphold i utlandet i 7. og/eller 8. semester og få dette godkjent som en del av mastergraden i arkitektur.

Les mer om studiets oppbygning

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi hjelper deg om du har spørsmål til studiet ditt eller studiehverdagen din.

Kontakt og veiledning