Masterprogram 5-årig, Trondheim

ArkitekturImmatrikulering mandag 12. august

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Tid: Kl. 13:00- 15:00

 • Musikk ved Andreas Aase
 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Musikk ved Andreas Aase
 • Presentasjon av studieprogrammene ved programleder
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT)
 • Representanter for studentdemokratiet informerer
 • Linjeforeningene (studentforeningene) presenterer seg

Immatrikuleringens dag 2 - tirsdag 13. august

Program

Sted: Skiboli
Tid: Kl. 10-14

 • 10:00-10:30 Velkomst og presentasjon av instituttene ved Jan Siem og Lise Linge, instituttledere ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) og Institutt for arkitektur og planlegging (IAP).
 • 10:30-11:00 Arkitekturprogrammets oppbygging og målsetting. V/Studieprogramleder Olav Kristoffersen
 • 11:00-11:30 Studierådgivning og studiesaker V/ Gjertrud Rød Hammeren (IAP) og Sarah Lyn Speer By (IAT)
 • 11:30-12:30 Lunch
 • 12:30-13:00 Hva er arkitektur? V/Geir Brendeland.
 • 13:00-13:30 Spørsmål og samtaler
 • 13:30: Arkitektenes linjeforening (studentforeningen) Broderskabet presenterer seg selv

 

Kom-i-gang-dagen

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, tirsdag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen. Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen 2019 

Onsdag 14. august

Fakultetets mingling

Sted: Galleri KIT, Innherredsveien 7, inngang A
Tid: Kl. 15:00-17:00

Fakultetets ansatte og studenter samles for mingling på KIT.
Enkel bevertning.

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim.
Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er arkitektstudentenes linjeforening Broderskabet, som organiserer fadderukene for nye studenter på arkitektur. 

Nyttig å vite

Timeplan, pensum og utstyrsliste

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Utstyrsliste

Pc-veiledning

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.

Opptaksgrense for studieåret 2018-2019:

 • 54,0 for førstegangsvitnemålkvoten

 • 59,5 for ordinær kvote

Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost: kontakt@iat.ntnu.no ved Institutt for arkitektur og teknologi hvis du lurer på noe om studieprogrammet, eller hvis du har andre faglige spørsmål til studiet.  

 

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompatanse.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MAAR
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Arkitektur - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i arkitektur
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194756
 • Poenggrense: 59.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 54
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Fakultet for arkitektur og design
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjon gjelder for 2018


Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar

TreStykker

Rundt 30 studenter fra arkitektskolene ved NTNU, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet deltar i den uavhengige workshoppen TreStykker.

Workshoppen har som hovedmål å gi studentene byggerfaring, og alle byggverkene tegnes, prosjekteres og bygges av studentene selv. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling, gir workshoppen studenter verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og byggeplass.

Opptaksprosessen baserer seg på motivasjonsbrev – ingen forkunnskapskrav stilles. Det er en jevn fordeling mellom årstrinn og skoler, og gjerne en blanding av studenter med ulike ferdigheter og kunnskaper.

A sauna on the edge:

Master students in architecture building a sauna in Valdres