Arkitektur

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

Video


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Program:

Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 324

 • Kl 10:45: Fysisk oppmøte for nye studenter

 • Kl 11:00 -11:30: Fellesseremoni for hele NTNU

 • Kl 1130 -1200: Studentorganisasjonene presenterer seg

 • Kl 12:00 – 13:00: Pause 

 

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Les mer om immatrikulering og studiestart 2020

Program

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Tid: 13:00-14:00
Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 324

Fakultetets seremoni:

 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig
 • Presentasjon av studieprogrammene ved prodekan for utdanning, Rolee Aranya
 • Presentasjon av studentdemokratiet og linjeforeningene

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

 

Program

Tid: kl. 10-14
Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 324

Kl. 10:00-10:40: Velkomst og presentasjon av instituttene ved Jan Siem og Lise Linge, instituttledere ved IAT og IAP

Kl. 10:50-11:15: Arkitekturprogrammets oppbygging og målsetting. V/studieprogramleder Olav Kristoffersen 

Kl. 11:15-11:30: Studierådgivning, studiesaker og kommunikasjonskanaler

Kl. 11:30-12:30: Lunch

Kl. 12:30-13:00: Hva er arkitektur? v/Geir Brendeland

Kl. 13:10-13:40: Orientering om Arkitektur 1 v/Nina Haarsaker

13:40-14:00: Studentpresten 

13:45-14:00: Linjeforeningen presenterer seg 

Velkommen!
Hilsen instituttlederne Jan Siem og Lise Linge

Kom i gang dagen arrangeres 11. august, via vår nettside, for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg.

Hva skjer?

Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart. Siden studieoppstarten i år er litt annerledes, er det viktig at du er nysgjerrig og oppsøker det du synes virker interessant!

Kom i gang dagen 2020

Denne nettsiden vil bli oppdatert med ny informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningene som organiserer fadderukene for nye studenter. Mer informasjon om program finner du på nettsiden til arkitektstudentenes linjeforening.

Broderskabet er studentforeningen, eller linjeforeningen som den kalles, for arkitekturstudentene. 

De organiserer blant annet fadderperioden og mange andre sosiale sammenkomster og faglige arrangement.

Medlemskap i en linjeforening er for mange en viktig del av studietilværelsen, og man blir lettere kjent med sine medstudenter, studiebyen og campus.

Her kan du bli mer kjent med hva Broderskabet er og hvilke aktiviteter som tilbys.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Utstyrsliste for arkitekturstudiet

Utstyrsliste (.pdf)

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om arkitektutdanningen

 

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studiemiljø

Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost: arkitekturstudiet@iap.ntnu.no ved Institutt for arkitektur og teknologi hvis du lurer på noe om studieprogrammet, eller hvis du har andre faglige spørsmål til studiet.  


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompatanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Master i arkitektur
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194756
 • Poenggrense: 59.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 54
 • Ansvarlig: Fakultet for arkitektur og design
 • Studiested: Trondheim

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Se masterutstillingen 2020 her!

Arkitektur - utstilling


TreStykker - video

TreStykker

TreStykker

Rundt 30 studenter fra arkitektskolene ved NTNU, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet deltar i den uavhengige workshoppen TreStykker.

Workshoppen har som hovedmål å gi studentene byggerfaring, og alle byggverkene tegnes, prosjekteres og bygges av studentene selv. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling, gir workshoppen studenter verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og byggeplass.

Opptaksprosessen baserer seg på motivasjonsbrev – ingen forkunnskapskrav stilles. Det er en jevn fordeling mellom årstrinn og skoler, og gjerne en blanding av studenter med ulike ferdigheter og kunnskaper.

Masterstudents in architecture building a sauna

A sauna on the edge:

Master students in architecture building a sauna in Valdres: