Masterutstillingen høsten 2020

Masterutstillingen
høst 2020

Utstillingsåpning
14. januar

Diplomutstillingen for høstens arkitektkandidater blir også denne gang i sin helhet en nettbasert utstilling på grunn av smittevernhensyn.
Mange vil naturlig nok savne det å kunne se et prosjektmateriale med plansjer og modeller i et fysisk rom sammen med andre. På den annen side gjør det digitale formatet at utstillingen er tilgjengelig hvor du måtte befinne deg, når det selv passer deg best og kanskje lettere å tid på å sette seg inn i prosjektene.

Utstillingen er laget som en google site der du finner lenke til hver enkelt kandidat og deres prosjekt. Der er det også lenke til en Mural-tavle som viser alle prosjektene samlet. Dette gir mulighet til å studere prosjektene både i bredden og dybden. 

Det er i høst levert inn 11 oppgaver hvorav ti er prosjekter utviklet av en person og ett prosjekt er utviklet av to i samarbeid.
Også denne gang er den tydeligste trenden den markerte andelen av transformasjonsoppgaver og verdisetting av eksisterende fysiske omgivelser. Dette blir en stadig viktigere samfunnsoppgave og det er et godt tegn at våre studenter generelt viser en økt interesse og bevissthet knytta til sammenhengen mellom arkitektonisk kvalitet og bærekraft. Utover disse, er det både spennende teoretiske oppgaver og stedsfortolkende prosjekteringsoppgaver.

Velkommen til å sette deg inn i våre avgangsstudenters duggfriske arbeider!

Se masterkatalogen her (pdf.)

Design: Maren Haraldstad Heier

 


Takk til studenter
Maren Haraldstad Heier
Kristine Kleivi
Thea Sola
Kristi Mo Storaas
Per Kristian Elgseter Sundet

Takk til ansatte
Bjørn Otto Braaten
Sarah Lyn Speer By
Erik Frydenlund Hofsbro
Amund M. Rolfsen
Ole Tolstad


Arkitektur

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

Video


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om arkitektutdanningen

 

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studiemiljø

Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost: arkitekturstudiet@iap.ntnu.no ved Institutt for arkitektur og teknologi hvis du lurer på noe om studieprogrammet, eller hvis du har andre faglige spørsmål til studiet.  


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompatanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Gradsnavn: Master i arkitektur
  • Studiepoeng: 300
  • Studiekode opptak: 194756
  • Poenggrense: 59.5
  • Poenggrense f.vitnemål: 54
  • Ansvarlig: Fakultet for arkitektur og design
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Se masterutstillingen vår 2020 her!

Masterstudents in architecture building a sauna

A sauna on the edge:

Master students in architecture building a sauna in Valdres: