Årsstudium 1-årig, Gjøvik

Webdesign


Smilende student

Om webdesign

Årsstudiet i webdesign gir grunnleggende forståelse av medieuttrykk på nett. Programmet er spesielt rettet mot deg som ønsker å utforme medieløsninger på web og i mobile distribusjonskanaler.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper).


Jobbmuligheter

Et årsstudium er i utgangspunktet tenkt enten som en påbygging på tidligere utdanning, eller som en start på et utdanningsløp.


Videre studier

Flere bachelor- og masterprogram kan være aktuelle for deg med bestått årsstudie i webdesign.


Studiets oppbygging

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere om du lurer på noe.


Studiemiljø

Som student ved NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø. Les mer om hva som finnes av muligheter.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studieprogramkode: AARWEB
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194046
Undervisningsform: Heltid

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på