Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

Om grafisk design

Bachelor i grafisk design er et designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier. Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å tenke analytisk og konseptuelt. Etter tre års studier avslutter studentene med en utstilling.

Studiet vektlegger grafisk design og informasjonsdesign innen visuell kommunikasjon. Grafisk design har hovedvekt på typografi og redaksjonell design, informasjonsdesign har fokus på brukervennlighet og brukersentrert systemutvikling. Vi har svart på spørsmål mange lurer på under Ofte stilte spørsmål.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert arbeid i byråer og bedrifter som leverer designtjenester innen digitale eller trykte medier. Les gjerne våre intervjuer med tidligere studenter for å få et inntrykk av hvilke muligheter du har etter studiene.


Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design; engelsk: BA Graphic Design.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Bachelor 3-årig
Studieprogramkode: BMED
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 149
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for arkitektur og design
Institutt for design

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april
Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017