Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Mediedesign - grafisk design

Om mediedesign

Bachelor i mediedesign er et grafisk designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier. Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å tenke analytisk og konseptuelt. Etter tre års studier avslutter studentene med en utstilling.

Studiet vektlegger to områder innen visuell kommunikasjon:

  • Grafisk design: med hovedvekt på typografi og redaksjonell design
  • Informasjonsdesign: med fokus på bruker­vennlighet og brukersentrert system­utvikling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert arbeid i byråer og bedrifter som leverer designtjenester innen digitale eller trykte medier.


Studiets oppbygging

Bachelor i mediedesign er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i mediedesign; engelsk: Bachelor of Arts in Media Design (BA in Media Design).


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor 3-årig
Studieprogramkode: BMED
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 149
Undervisningsform: Heltid
Avdeling: Avdeling for informatikk og medieteknikk
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april
Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017