Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

Om grafisk design

Bachelor i grafisk design er et designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier. Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å tenke analytisk og konseptuelt. Etter tre års studier avslutter studentene med en utstilling.

Studiet vektlegger grafisk design og informasjonsdesign innen visuell kommunikasjon. Grafisk design har hovedvekt på typografi og redaksjonell design, informasjonsdesign har fokus på brukervennlighet og brukersentrert systemutvikling. Vi har svart på spørsmål mange lurer på under Ofte stilte spørsmål.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen 40,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 41,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert arbeid i byråer og bedrifter som leverer designtjenester innen digitale eller trykte medier. Les gjerne våre intervjuer med tidligere studenter for å få et inntrykk av hvilke muligheter du har etter studiene.


Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design; engelsk: BA Graphic Design.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i grafisk design
Studieprogramkode: BMED
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 149
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for arkitektur og design
Institutt for design

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017