Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur - masterstudium, Trondheim

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MAAR2, Wed Jul 24 05:39:52 MEST 2024 | M2

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Toårig master i arkitektur gir anledning til spesialisering og fordypning. Studiet består av valgbare, videregående arkitekturemner, og du skal i tillegg gjennomføre en masteroppgave. Det toårige masterprogrammet gjennomføres på samme måte som de to siste årene i det femårige masterstudiet i arkitektur.

Les mer om hva du lærer

Arkitektudanningen ved NTNU er en profesjonsutdanning som gir deg graden "Master i arkitektur". Med en utdanning herfra er du kvalifisert til å bli tatt opp i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og til å arbeide som arkitekt i yrkeslivet. Som arkitekt har du mange muligheter.

Les mer om jobbmulighetene

Arkitektutdanningen ved NTNU er den største og eldste i landet. Likevel er miljøet lite, oversiktlig og sammensveiset ettersom vi tar inn et begrenset antall studenter hvert år.

Les mer om studiemiljøet

Toårig master i arkitektur gir anledning til spesialisering og fordypning. Studiet består av valgbare, videregående arkitekturemner, og du skal i tillegg gjennomføre en masteroppgave. Det toårige masterprogrammet gjennomføres på samme måte som de to siste årene i det femårige masterstudiet i arkitektur.

Les mer om studiets oppbygning

Toårig master i arkitektur tilsvarer de to siste årene av det femårige masterprogrammet i arkitektur så du må ha en bachelor i arkitektur for å søke opptak til dette programmet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning