MASTERPROGRAM 2-ÅRIG

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i presentasjon

Om studieprogrammet

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Du lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Studieprogrammet er for kandidater med en bachelorgrad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer deg til å lede prosjektutvikling av bygg og eiendommer, og å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggeier.  Du opparbeider deg en kompetanse som det er behov for både innen privat og offentlig sektor. Det er mulighet for å fortsette med ph.d.-studier etter endt masterutdanning.


Studiets oppbygging

To-årig master i Eiendomsutvikling og -forvaltning er et fulltidsstudium over fire semestre. Det første året av studiet er de fleste emnene obligatoriske. Masteroppgaven skrives i fjerde semester. Den kan skrives i samarbeid med bedrifter.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
studier@ad.ntnu.no

Studieveileder:
Prodekan Rolee Aranya

 

Fakta om studieprogrammet:

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrenset: Ja
Opptak: Søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april
Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2018-2019
Studiested: Trondheim, Gløshaugen

NTNU tilbyr også et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning:
NTNU videre - Eiendomsutvikling- og forvaltning