Eiendomsutvikling og -forvaltning

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium

Foto: Ole Tolstad/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MAEIENDOM, Thu Jul 25 09:39:34 MEST 2024 | M2

Studieprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning skal gi et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av alle typer bygg og eiendom sett i et livsløpsperspektiv.

Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av alle typer bygg og eiendom. 

Les mer om hva du lærer

Etter fullført masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning vil du ha opparbeidet en bred kompetanse det er stort behov for innen både offentlige etater og private virksomheter. Som kandidat fra masterprogrammet kvalifiserer du blant annet til å lede utviklingsprosjekter av bygg og eiendommer, og ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggherre.

Les mer om jobbmulighetene

Studentmiljøet i Trondheim er kjent for å være det beste i Norge.

-Og studieprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU er det eneste av sitt slag i landet.

Det er et begrenset antall studenter som tas opp hvert år, slik at miljøet blir lite, oversiktlig og sammensveiset.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet går over to år, og hvert studieår består av to semestre.
I første semester er det fire obligatoriske emner på 7,5 studiepoeng, tre av disse emnene skal gjennomføres som et gruppearbeid.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet vender seg mot kandidater med bachelor-grad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning