Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Eiendomsutvikling og -forvaltning

Utsikt fra Powerhouse mot byen. Ekskursjonstur.
Foto: NTNU

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Program:

Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 317

 • Kl 10:45: Fysisk oppmøte for nye studenter

 • Kl 11:00 -11:30: Fellesseremoni for hele NTNU

 • Kl 1130 -1200: Studentorganisasjonene presenterer seg

 • Kl 12:00 – 13:00: Pause 

 

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Les mer om immatrikulering og studiestart 2020

Program

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Tid: 13:00-14:00
Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 317

Fakultetets seremoni:

 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig
 • Presentasjon av studieprogrammene ved prodekan for utdanning, Rolee Aranya
 • Presentasjon av studentdemokratiet og linjeforeningene

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Program:

Sted: NTNU Gløshaugen, Sentralbygg 1, rom 317

11. august kl. 10.00-12.00:

 • Velkomst- og informasjonsmøte med de nye studentene og faglærere.

12. august kl. 10:00-14:00:

 • 10:00-12:00: Byvandring med studentene.
 • 12.00-12.30: Lunsj
 • 13.00-14.00: Besøk hos et prosjekt i nærheten.

13. august kl. 10.00-14.00:

 • Faglige smakebiter med workshops på campus.

Kom i gang dagen arrangeres 11. august, via vår nettside, for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg.

Hva skjer?

Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart. Siden studieoppstarten i år er litt annerledes, er det viktig at du er nysgjerrig og oppsøker det du synes virker interessant!

Kom i gang-dagen 2020

Denne nettsiden vil bli oppdatert med ny informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningen som organiserer fadderukene for nye studenter ved eiendomsutvikling og -forvaltning. Mer informasjon om program finner du på nettsiden til linjeforeningen.

Hippodamus er felles studentforening, eller linjeforening som det kalles, for studentene ved eiendomsutvikling og -forvaltning, og fysisk planlegging. 

Linjeforeningen organiserer blant annet fadderperioden og mange andre sosiale sammenkomster og faglige arrangement.

Medlemskap i en linjeforening er for mange en viktig del av studietilværelsen, og man blir lettere kjent med sine medstudenter, studiebyen og campus.

Her kan du bli mer kjent med hva Hippodamus er og hvilke aktiviteter som tilbys.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om programmet

 

Om studieprogrammet

Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Du lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov.

NTNU tilbyr også et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning:
NTNU videre - Eiendomsutvikling og -forvaltning


Opptak

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Studieprogrammet er for kandidater med en bachelorgrad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer deg til å lede prosjektutvikling av bygg og eiendommer, og å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggeier.  Du opparbeider deg en kompetanse som det er behov for både innen privat og offentlig sektor. Det er mulighet for å fortsette med ph.d.-studier etter endt masterutdanning.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

To-årig master i Eiendomsutvikling og -forvaltning er et fulltidsstudium over fire semestre. Det første året av studiet er de fleste emnene obligatoriske. Masteroppgaven skrives i fjerde semester. Den kan skrives i samarbeid med bedrifter.


Studieveiledning

Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
kontakt@iap.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
May Uran
Telefon 73 59 50 30
E-post may.uran@ntnu.no

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona