MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Studenter i presentasjon

Velkommen til studiestart 2018

Kom i gang dagen - 13. august

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, mandag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen (søk Stripa i søkerfeltet til mazemap,NTNU Trondheim) . Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Lær mer om – Kom i gang dagen

Immatrikuleringens dag 1

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Kl. 13:00- 14:15

 • Musikalsk ved Andreas Åse
 • Tale ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Det akademiske året ved fakultetet åpnes og at de nye studentene ønskes velkommen
 • Musikalsk ved Andreas Åse
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Musikalsk ved Andreas Åse

Kl. 14:30 – 15:00

 • Studentsamskipnaden
 • Tilretteleggingstjenesten
 • Studentdemokratiet
 • m.m.

Immatrikuleringens dag 2

Onsdag 15. august

Sted: Tegnesal 265, Sentralbygg 1

Kl. 09:15 - 12:00

 • Velkommen til nye studenter
 • Bli kjent
 • Informasjon om studiet og generelt

Kl. 12:30 - 15:00

 • Felles busstur med studentene fra masterprogrammet fysisk planlegging v/ Vegard Hagerup

Oppstart 16. august

Oppstart

Sted: Informasjon kommer

Kl. 10:15 - 14:00

Dataopplæring v/ Michael Flack

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Examen philosophicum (ex.phil):

Informasjon om emnet og timeplan. (NB: Husk at det er ulike ex.phil-koder, og derfor ulike lenker her)

Politiattest

Studenter på arkitektur skal ikke levere politiattest ved studiestart. 

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Finn timeplan for dine emner her.

Under hvert emne finner du informasjon om eksamen, timeplan og faglærere.


Informasjon om pensum kommer.

Om studieprogrammet

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Du lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov.

NTNU tilbyr også et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning:
NTNU videre - Eiendomsutvikling og -forvaltning


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Studieprogrammet er for kandidater med en bachelorgrad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer deg til å lede prosjektutvikling av bygg og eiendommer, og å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggeier.  Du opparbeider deg en kompetanse som det er behov for både innen privat og offentlig sektor. Det er mulighet for å fortsette med ph.d.-studier etter endt masterutdanning.


Studiets oppbygging

To-årig master i Eiendomsutvikling og -forvaltning er et fulltidsstudium over fire semestre. Det første året av studiet er de fleste emnene obligatoriske. Masteroppgaven skrives i fjerde semester. Den kan skrives i samarbeid med bedrifter.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
kontakt@iap.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
May Uran
Telefon 73 59 50 30
E-post may.uran@ntnu.no

 

Fakta

Gradsnavn: Master i eiendomsutvikling og -forvaltning
Studieprogramkode:  MAEIENDOM
Studiepoeng: 120
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april


Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for arkitektur og planlegging

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.