MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Studenter i presentasjon

Immatrikulering mandag 12. august

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Tid: Kl. 13:00- 15:00

 • Musikk ved Andreas Aase
 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Musikk ved Andreas Aase
 • Presentasjon av studieprogrammene ved programleder
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT)
 • Representanter for studentdemokratiet informerer
 • Linjeforeningene (studentforeningene) presenterer seg

Studieprogrammets dag 1 - tirsdag 13. august

Program

Stedrom 265, sentralbygg 1, Gløshaugen
Tid: Kl. 10:00-12:30

 • Studieprogrammet møtes for velkomst, infomøte og introduksjon
 • Kl 12.30: Felles fotografering utenfor hovedbygningen

 

Fra kl. 13:00:

Kom-i-gang-dagen

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, tirsdag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen. Her kan du kan få utført dine praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen 2019 

Studieprogrammets dag 2 - onsdag 14. august

Turdag

Sted: utenfor hovedbygningen
Tid: Kl. 10:00-14:00

Faglig guiding på busstur rundt omkring i Trondheim (Husk: Klær etter vær)
 

Fakultetets mingling

Sted: Galleri KIT, Innherredsveien 7, inngang A
Tid: Kl. 15:00-17:00

Fakultetets ansatte og studenter samles for mingling på KIT.
Enkel bevertning.

Studieprogrammets dag 3 - torsdag 15. august

Kurs

Steddatasal 318, sentralbygg 1, Gløshaugen
Tid: Kl. 10:00-14:00

Intro: SketchUp og InDesign

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim.
Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningen (studentforeningen) Hippodamus som organiserer fadderukene for nye studenter.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Examen philosophicum (ex.phil):

Informasjon om emnet

Linjeforening:

Hippodamus er felles studentforeningen for studentene ved eiendomsutvikling og forvaltning, og fysisk planlegging. Her kan du bli mer kjent med hva Leonardo er og hvilke aktiviteter som tilbys.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om studieprogrammet

Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Du lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov.

NTNU tilbyr også et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning:
NTNU videre - Eiendomsutvikling og -forvaltning


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Studieprogrammet er for kandidater med en bachelorgrad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer deg til å lede prosjektutvikling av bygg og eiendommer, og å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggeier.  Du opparbeider deg en kompetanse som det er behov for både innen privat og offentlig sektor. Det er mulighet for å fortsette med ph.d.-studier etter endt masterutdanning.


Studiets oppbygging

To-årig master i Eiendomsutvikling og -forvaltning er et fulltidsstudium over fire semestre. Det første året av studiet er de fleste emnene obligatoriske. Masteroppgaven skrives i fjerde semester. Den kan skrives i samarbeid med bedrifter.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
kontakt@iap.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
May Uran
Telefon 73 59 50 30
E-post may.uran@ntnu.no

 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MAEIENDOM
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120.0
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Institutt for arkitektur og planlegging
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjelder for 2018

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU