Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst - bachelorstudium, Trondheim

Natalie Field/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

BBK, Sun Apr 21 14:46:29 CEST 2024 | B3

Gjennom dette programmet får du utviklet ditt kunstnerskap. Vi legger vekt på å øve opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.

Undervisningen skjer ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT), som har gode lokaler med store atelierer og verksteder, og er sentralt plassert i Trondheim.

Bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT) strekker seg over 3 år, og danner grunnlag for de forskjellige delene av en kunstnerisk karriere med vekt på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og utvikling av eget kunstnerskap. Utdanningen er for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere.

Les mer om hva du lærer

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber innen undervisning, reklame og utsmykning.

Les mer om jobbmulighetene

Kunstakademiet holder til i lyse, store lokaler ved Nedre elvehavn i Trondheim. Som student ved kunstakademiet har du gode arbeidsforhold: Vi har et omfattende kunstbibliotek, og alle verksteder og laboratorier er velutstyrte for å kunne betjene de mangfoldige tekniske og teknologiske krav som dagens kunstproduksjon krever.

Les mer om studiemiljøet

Utdanningen er bygd opp med mål om å utvikle en selvstendighet og evne til å organisere og ta ansvar for eget kunstneriske arbide.

BFA-studiet avsluttes med en felles utstilling med sensorbedømming.

Underveis i studiet kan du søke utveksling til andre akademier.

Les mer om studiets oppbygning

For opptak til bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim må enhver søker ha gjennomgått hvert ledd i opptaksprosessen. For opptak til bachelorstudiet ved KiT må det leveres en søknad som inneholder de nødvendige dokument som etterspørres, samt en portfolio med søkerens egne kunstneriske arbeider. Et eventuelt opptak baseres på hver enkelt søkers potensiale.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta mer enn gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på om studier i billedkunst.
Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans, og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning