Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

BilledkunstImmatrikulering mandag 12. august

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Kl. 13:00- 15:00

 • Musikk ved Andreas Aase
 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Musikk ved Andreas Aase
 • Presentasjon av studieprogrammene ved programleder
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT)
 • Representanter for studentdemokratiet informerer
 • Linjeforeningene (studentforeningene) presenterer seg

Tirsdag 13. august

INTRO Kunstakademiet

Sted: Kunstakademiet, Kunstarken, inngang C (Kirkegata)
Tid: Kl. 10:00
 

Kom-i-gang-dagen

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, tirsdag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen (søk Stripa i søkerfeltet til mazemap,NTNU Trondheim) . Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen 2019 

Onsdag 14. august

NTNU Karriere

Sted: Kunstakademiet, Kunstarken, inngang C (Kirkegata)
Tid: Kl. 13:00

 

Fakultetets mingling

Fakultetets ansatte og studenter samles for mingling på KIT.
Enkel bevertning.

Sted: Galleri KIT, Innherredsveien 7, inngang A
Tid: Kl. 15:00-17:00

Galleritur torsdag 15. august

Fredag 16. august

Studentkort

Vår KIT-studentguide assisterer dere med registrering og uthenting av studentid-kort.

Sted: Gløshaugen (link til oppmøtested kommer)
Tid: Kl. 09:00


 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim.
Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om billedkunst

Gjennom dette programmet får du utviklet ditt kunstnerskap. Vi legger vekt på å øve opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.
Undervisningen skjer ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT), som har gode lokaler med store atelierer og verksteder, og er sentralt plassert i Trondheim.


Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studiet har eget opptak og søkerne kalles inn til intervjuer gruppevis.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber blant annet innenfor undervisning, reklame og utsmykning.


Videre studier

Med en bachelorgrad i billedkunst fra NTNU, kan du gå videre og søke opptak på masterstudier.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.


Studiets oppbygging

Programmet er treårig og gir til sammen 180 studiepoeng. Det avsluttes med en felles offentlig utstilling i Galleri KIT.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på om studier i billedkunst.

E-post: adm@kit.ntnu.no
Tlf: (+47) 73 59 79 00


Studiemiljø

Kunstakademiet har et omfattende kunstbibliotek, og alle verksteder og laboratorier er velutstyrte for å kunne betjene de mangfold av krav som dagens kunstproduksjon krever.
Bachelorstudiet starter med en studiereise til en større internasjonal kunstbegivenhet.


Utenlandsopphold

Drømmer du om et semester eller år i utlandet?
Les mer om utenlandsstudier og hvordan du skal gå fram for å planlegge oppholdet ditt. 


Læringsutbytte

Det treårige bachelorprogrammet i billekunst skal forberede deg for de grunnleggende forutsetningene for en karriere innen kunst, med særlig vekt på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og utvikling av eget kunstnerisk arbeid.
 


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: BBK
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Billedkunst - bachelorstudium
 • Gradsnavn: Bachelor i billedkunst
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180.0
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Kunstakademiet i Trondheim
 • Studiested: Olavskvartalet/Solsiden/Brattøra, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjelder for 2018

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar