Billedkunst

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst


Bilde til programforsiden


Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Program:

Sted: Kunstakademiet, Solsiden

  • Kl 10:45: Fysisk oppmøte for nye studenter

  • Kl 11:00 -11:30: Fellesseremoni for hele NTNU

  • Kl 1130 -1200: Studentorganisasjonene presenterer seg

  • Kl 12:00 – 13:00: Pause 

Nye studenter som ikke kan møte fysisk til immatrikuleringen vil finne link til den digitale delen her.

 

Les mer om immatrikulering og studiestart 2020

Program

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Tid: 13:00-14:00
Sted: 
Kunstakademiet, Solsiden

Fakultetets seremoni:

  • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig
  • Presentasjon av studieprogrammene ved prodekan for utdanning, Rolee Aranya
  • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT), studentdemokratiet, linjeforeningene og studentmentorene

Nye studenter som ikke kan møte fysisk til immatrikuleringen vil finne link til den digitale delen her.

Kom i gang dagen arrangeres 11. august, via vår nettside, for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg.

Hva skjer?

Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart. Siden studieoppstarten i år er litt annerledes, er det viktig at du er nysgjerrig og oppsøker det du synes virker interessant!

Kom i gang dagen 2020

Denne nettsiden vil bli oppdatert med ny informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningene som organiserer fadderukene for nye studenter. Mer informasjon om program kommer.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet

 

Om billedkunst

Gjennom dette programmet får du utviklet ditt kunstnerskap. Vi legger vekt på å øve opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.
Undervisningen skjer ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT), som har gode lokaler med store atelierer og verksteder, og er sentralt plassert i Trondheim.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studiet har eget opptak og søkerne kalles inn til intervjuer gruppevis.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber blant annet innenfor undervisning, reklame og utsmykning.


Videre studier

Videre studier

Med en bachelorgrad i billedkunst fra NTNU, kan du gå videre og søke opptak på masterstudier.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Programmet er treårig og gir til sammen 180 studiepoeng. Det avsluttes med en felles offentlig utstilling i Galleri KIT.


Studieveiledere

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på om studier i billedkunst.

E-post: adm@kit.ntnu.no
Tlf: (+47) 73 59 79 00


Studiemiljø

Studiemiljø

Kunstakademiet har et omfattende kunstbibliotek, og alle verksteder og laboratorier er velutstyrte for å kunne betjene de mangfold av krav som dagens kunstproduksjon krever.
Bachelorstudiet starter med en studiereise til en større internasjonal kunstbegivenhet.


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Drømmer du om et semester eller år i utlandet?
Les mer om utenlandsstudier og hvordan du skal gå fram for å planlegge oppholdet ditt. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Det treårige bachelorprogrammet i billekunst skal forberede deg for de grunnleggende forutsetningene for en karriere innen kunst, med særlig vekt på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og utvikling av eget kunstnerisk arbeid.
 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Gradsnavn: Bachelor i billedkunst
  • Studiepoeng: 180
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Kunstakademiet i Trondheim
  • Studiested: Olavskvartalet/Solsiden/Brattøra, Trondheim

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.