Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst


Om billedkunst

Gjennom dette programmet får du utviklet ditt kunstnerskap. Vi legger vekt på å øve opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.
Undervisningen skjer ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT), som har gode lokaler med store atelierer og verksteder, og er sentralt plassert i Trondheim.


Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studiet har eget opptak og søkerne kalles inn til intervjuer gruppevis.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber blant annet innenfor undervisning, reklame og utsmykning.


Videre studier

Med en bachelorgrad i billedkunst fra NTNU, kan du gå videre og søke opptak på masterstudier.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.


Studiets oppbygging

Programmet er treårig og gir til sammen 180 studiepoeng. Det avsluttes med en felles offentlig utstilling i Galleri KIT.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på om studier i billedkunst.

E-post: adm@kit.ntnu.no
Tlf: (+47) 73 59 79 00


Studiemiljø

Kunstakademiet har et omfattende kunstbibliotek, og alle verksteder og laboratorier er velutstyrte for å kunne betjene de mangfold av krav som dagens kunstproduksjon krever.
Bachelorstudiet starter med en studiereise til en større internasjonal kunstbegivenhet.


Utenlandsopphold

Drømmer du om et semester eller år i utlandet?
Les mer om utenlandsstudier og hvordan du skal gå fram for å planlegge oppholdet ditt. 


Læringsutbytte

Det treårige bachelorprogrammet i billekunst skal forberede deg for de grunnleggende forutsetningene for en karriere innen kunst, med særlig vekt på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og utvikling av eget kunstnerisk arbeid.
 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i billedkunst
Studieprogramkode: BBK
Studiepoeng: 180
Politiattest: Nei

Søknadsfrist: 15. april
Opptak:  Eget opptak

Sted: Trondheim

Kunstakademiet i Trondheim, Fakultet for arkitektur og design