Bakgrunn og aktiviteter

Fungerende kontorsjef ved Institutt for psykologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Sletten, Arve. (2005) Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005. 2005. ISBN 82-92646-02-7.

Del av bok/rapport

  • Sletten, Arve. (2005) Naturprofilen: Arne Moksnes. Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005.
  • Sletten, Arve. (2005) Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene. Nitti år på naturens side. Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005.