Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

  • Strategisk virksomhetsstyring
  • Plan- og rapportarbeid (PBO)
  • Utredning
  • Arealansvarlig ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
  • Medlem av arbeidsgruppen Styringsmodell i NTNUs Prosjekt styringssystem 
  • Loggfører i fakultetets beredskapsgruppe

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Sletten, Arve. (2005) Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005. 2005. ISBN 82-92646-02-7.

Del av bok/rapport

  • Sletten, Arve. (2005) Naturprofilen: Arne Moksnes. Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005.
  • Sletten, Arve. (2005) Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene. Nitti år på naturens side. Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene 1915-2005.