Master og videreutdanning innen sykepleie og helsefag

Master og videreutdanning innen sykepleie og helsefag

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning.


Søknad og opptak

Søknad og opptak

Søknadsfristen er 15. april.

Du kan registrere en søknad i Søknadsweb fra 1. februar.

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. For eventuelle senere utlysninger av studier følg med på våre nettsider.

En del av våre videreutdanninger krever politiattest, følg lenken for informasjon om hvilke studier dette gjelder.

 

På Søknadsweb kan du fra 1. februar søke til følgende studier:

Master og videreutdanning innen sykepleie og helsefag - Søknadsfrist 15. april

Master i spesialsykepleie med følgende studieretninger:

Master i klinisk sykepleie (masterpåbygg)

Tverrfaglig videreutdanning innen helse og sosialfag - Søknadsfrist 15. april

Datoer til master i sykepleie høst 2023

 • Hovedopptak: 15. mai
 • Svarfrist:  25. mai
 • Supplering: 31. mai
 • Svarfrist: 10. juni
 • Supplering: 20. juni
 • Svarfrist: 30. juni

     Videre supplering etter behov i august.

Datoer til videreutdanning innen helse- og sosialfag

 • Hovedopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni
 1. supplering 10. juni. Svarfrist 17. juni.

Videre supplering ved behov.

Datoer til videreutdanning innen ultralyd

 • Hovedopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni

Supplering ved behov.

Du laster opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

For opptak til de ulike videreutdanninger er det ulike opptakskrav og hva en skal laste opp. For å vite hva en skal laste opp av dokumentasjon, så se på studiets nettside.

Bilde videreutdanning

Smilende jente med NTNU-jakke som holder ut en NTNU-kopp. Fjell og vann i bakgrunn. Foto.


Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30

kindly.ai (jira II-3188)