Videreutdanning ved NTNU

Videreutdanning ved NTNU

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning.

Vi tilbyr et mangfoldig studietilbud der du må søke direkte til oss gjennom SøknadsWeb

Se også andre etter- og videreutdanningstilbud ved NTNU Videre (Trondheim).

 

Datoer for hoved- og suppleringsopptak til master- og videreutdanninger innen sykepleie høst 2020:

Hovedopptak 15. mai. Svarfrist 25. mai

  1. supplering 27. mai. Svarfrist 3. juni
  2. supplering 5. juni. Svarfrist 12. juni
  3. supplering 15. juni. Svarfrist 22. juni
  4. supplering 24. juni. Svarfrist 1. juli
  5. supplering 3. juli. Svarfrist 10. juli
  6. supplering 4. august. Svarfrist 11. august
  7. supplering 13. august. Svarfrist 18. august
  8. supplering 20. august. Svarfrist 24. august

 

Datoer for hovedopptak og suppleringsopptak tverrfaglige videreutdanninger:

Opptak planlegges gjennomført i løpet av uke 24.

Supplering ved behov.

 

 

Hvordan søker du?

Ordinær søknadsfrist er 15. april, men noen studieprogram har tidligere eller senere frist. Se på studiets nettside for søknadsfrist.

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. Du kan registrere søknad i Søknadsweb fra 1. februar. For eventuelle senere utlysninger av studier følg med på våre nettsider.

Du laster opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

For opptak til de ulike videreutdanninger er det ulike opptakskrav og hva en skal laste opp. For å vite hva en skal laste opp av dokumentasjon, så se på studiets nettside.

En del av våre videreutdanninger krever politiattest, følg lenken for informasjon om hvilke studier dette gjelder.

Regelverk

 Se lenker til forskriftene i høyre marg.

Studiestart

Informasjon om når og hvor du skal møte til studiestart, vil ligge på studiesiden i god tid før oppstart.

29 mai 2020

Reglement

Reglement

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høgre utdanning (nasjonal) og i de lokale forskriftene: Forskrift om opptak til studier ved NTNU

Realkompetansevurdering og retningslinjer