Videreutdanning ved NTNU

Videreutdanning ved NTNU

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning.

Vi tilbyr et mangfoldig studietilbud der du må søke direkte til oss gjennom SøknadsWeb

Se også andre etter- og videreutdanningstilbud ved NTNU Videre (Trondheim).

 

Suppleringsdatoer til master- og videreutdanninger innen sykepleie høst 2019:

Hovedopptak    15. mai                svarfrist 22. mai

Følgende datoer blir det supplert ved behov:

Supplering           24. mai                svarfrist 31. mai

Supplering           04. juni                svarfrist 11. juni

Supplering           14. juni                svarfrist 21. juni

Supplering           11. juli                 svarfrist 19. juli

Supplering           06. august          svarfrist 13. august

Supplering           15. august          svarfrist 21. august

Supplering           23. august          svarfrist 29. august

På grunn av at enkelte av våre videreutdanninger har to kvoter, vil de som er kvalifisert i begge kvotene ha to ventelistenummer på samme studie.

 

 

Hvordan søker du?

Ordinær søknadsfrist er 15. april, men noen studieprogram har tidligere eller senere frist. Se på studiets nettside for søknadsfrist.

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. Du kan registrere søknad i Søknadsweb fra 1. februar. For eventuelle senere utlysninger av studier følg med på våre nettsider.

Du laster opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

For opptak til de ulike videreutdanninger er det ulike opptakskrav og hva en skal laste opp. For å vite hva en skal laste opp av dokumentasjon, så se på studiets nettside.

En del av våre videreutdanninger krever politiattest, følg lenken for informasjon om hvilke studier dette gjelder.

Regelverk

 Se lenker til forskriftene i høyre marg.

Studiestart

Informasjon om når og hvor du skal møte til studiestart, vil ligge på studiesiden i god tid før oppstart.
19 sep 2019

Reglement

Reglement

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høgre utdanning (nasjonal) og i de lokale forskriftene: Forskrift om opptak til studier ved NTNU

Realkompetansevurdering og retningslinjer