Videreutdanning innen sykepleie og helsefag

Videreutdanning innen sykepleie og helsefag

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning.


Søknad og opptak

Søknad og opptak

Ordinær søknadsfrist er 1. mars, men noen studieprogram har tidligere eller senere frist. Se studiets nettside for søknadsfrist.

Du kan registrere en søknad i Søknadsweb fra 1. februar.

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. For eventuelle senere utlysninger av studier følg med på våre nettsider.

En del av våre videreutdanninger krever politiattest, følg lenken for informasjon om hvilke studier dette gjelder.

 

På Søknadsweb kan du fra 1. februar søke til følgende studier:

Videreutdanning innen sykepleie - Ny søknadsfrist 1. mars

Tverrfaglig videreutdanning innen helse og sosialfag - Søknadsfrist 20. april*

* Søknadsfrist 20. april gjelder kun for opptaket i 2022 på grunn av at 15. april er midt i påsken.  

Datoer til videreutdanninger innen sykepleie høst 2022

 • Hovedopptak: 8. april
 • Svarfrist: 20. april
 1. supplering 22. april. Svarfrist 29. april.
 2. supplering 20. mai. Svarfrist 27. mai.
 3. supplering 20. juni. Svarfrist 27. juni.
 4. supplering 10. august. Svarfrist 17. august.

Datoer til videreutdanning innen helse- og sosialfag

 • Hovedopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni
 1. supplering 10. juni. Svarfrist 17. juni.

Videre supplering ved behov.

Datoer til videreutdanning innen MR

 • Hovedopptak: 8. juli
 • Svarfrist: 15. juli

Supplering ved behov. 

Datoer til videreutdanning innen ultralyd

 • Hovedopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni

Supplering ved behov.

Du laster opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

For opptak til de ulike videreutdanninger er det ulike opptakskrav og hva en skal laste opp. For å vite hva en skal laste opp av dokumentasjon, så se på studiets nettside.

Bilde videreutdanning

Smilende jente med NTNU-jakke som holder ut en NTNU-kopp. Fjell og vann i bakgrunn. Foto.


OBS! Ny søknadsfrist 1. mars for følgende studier:

OBS! Ny søknadsfrist 1. mars for følgende studier:

 • Videreutdanning i anestesisykepleie
 • Videreutdanning i barnesykepleie
 • Videreutdanning i intensivsykepleie
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Videreutdanning i kreftsykepleie (ikke opptak høsten 2022!)

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30

kindly.ai (jira II-3188)