Master og vidareutdanning innan sjukepleie og helsefag

Master og vidareutdanning innan sjukepleie og helsefag

NTNU har eit bredt tilbod innan vidareutdanning. Anten du kjem rett frå grunnstudium eller har nokre års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbod hos oss, på heiltid, deltid eller som fjernundervisning.


Søknad og opptak

Søknad og opptak

Søknadsfristen er 15. april.

Du kan registrere ein søknad i Søknadsweb frå 1. februar.

Når du har registrert søknaden, vil du motta kvitteringsmelding per e-post. Dersom det blir lyst ut ledige studieplassar på seinare tidspunkt, vil dette bli annonsert på nettsidene våre.

Ein del av videreutdanningane våre har krav om politiattest, følg lenka for informasjon om kva studium dette gjeld.

 

På Søknadsweb kan du frå 1. februar søkje til følgjande studium:

Master og vidareutdanning innan sjukepleie og helsefag - Søknadsfrist 15. april

Master i spesialsjukepleie med følgjande studieretningar:

Master i klinisk sjukepleie (masterpåbygg)

Tverrfagleg vidareutdanning innan helse- og sosialfag - Søknadsfrist 15. april

Datoar til master i sjukepleie haust 2023

 • Hovudopptak: 15. mai
 • Svarfrist:  25. mai
 • Supplering: 31. mai
 • Svarfrist: 10. juni
 • Supplering: 20. juni
 • Svarfrist: 30. juni

     Vidare supplering etter behov i august.

Datoar til vidareutdanning innan helse- og sosialfag

 • Hovudopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni
 1. supplering 10. juni. Svarfrist 17. juni.

Vidare supplering ved behov.

Datoar til vidareutdanning innan ultralyd

 • Hovudopptak: 31. mai
 • Svarfrist: 7. juni

Supplering ved behov.

Du lastar opp dokument under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du lastar opp dei ulike vedlegga kvar for seg, og at du gir dokumenta beskrivande namn. Dokumenta må vere lesbare, og helst i pdf-format.

Dei ulike vidareutdanningane har ulike krav til opptak og til kva du skal laste opp. For å finne informasjon om kva du må laste opp, sjå på nettsida til dei ulike studia.

Bilde videreutdanning

Smilende jente med NTNU-jakke som holder ut en NTNU-kopp. Fjell og vann i bakgrunn. Foto.


Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

kindly.ai (jira II-3188)