Toppidrett og utdanning

Toppidrett og utdanning


Toppidrett og utdanning

Tilrettlegging som toppidrettsstudent

Det kan være krevende å kombinere studier med toppidrett. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier. Utøvere som faller inn under OLTs definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU. Vi gir assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett ved NTNU. NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund.

Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Tilpasninger kan være

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter.

NTNU Karriere toppidrett tilbyr karriereveiledning for deg som toppidrettsstudent med fokus på deg og dine muligheter i yrkeslivet. NTNU Karriere bidra med hjelp for deg til å kartlegge av dine ønsker og behov, karrieremål i fremtidige jobber og eventuelle behov for kompetanseutvikling. Hva vil være viktig for deg når idrettskarrieren er slutt og du går mot en yrkeskarriere? 


Toppidrettsstatus - hvem?

Toppidrettsstatus - hvem?

"Dagens toppidrettsutøver"
Du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte toppidretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt nivå. Toppidretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

"Morgendagens toppidrettsutøver"
Du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.


Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner.

Søknad om toppidrettsstatus ved NTNU

1. Du søker om opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

2. Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med toppidrettsveileder ved NTNU. For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder.


Team NTNU

Team NTNU

NTNU legger til rette for at utøvere skal kunne kombinere toppidrett og utdanning i samarbeid med Olympiatoppen. I år har universitetet over 200 toppidrettstudenter med tilrettelagt studieløp. De beste av disse er samlet i Team NTNU for ekstra oppfølging.


Fem av NTNUs studenter til OL 2018

Fem NTNU-studenter til OL 2018

Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) har fem studenter som er med i OL.


Kontakt

Kontakt

Trondheim
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund
Toppidrettsveileder: Heidi Hansen

Toppidrettsstudent

 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.


logo Olympiatoppen

Olympiatoppen