Toppidrett og studier

Toppidrett og studier

Toppidrett og studier

Ønsker du å kombinere toppidrett med høyere utdanning? Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Tilpasninger

Tilpasninger på NTNU kan være:

 • fleksibilitet i studieløpet
 • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet (øvinger, praksis, ferdighetstrening mm.)
 • forlengelse av studieløpet
 • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener (mulighet for ekstern avlegging av eksamen og lignende)

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter. Dvs. at du som toppidrettsstudent ikke får:

 • Fritak fra obligatoriske aktiviteter (øvinger, praksis, ferdighetstrening mm.)
 • Endret eksamensdato
 • Tilpassinger som gir mulighet til å gjennomføre studiet fra annet sted enn studieby.

NTNU tilbyr

 • Veiledning og råd om hvordan du kan kombinere studier ved NTNU og satsing på idrett.
 • Karriereveiledning fra NTNU Karriere. Dette inkluderer hjelp til kartlegging av dine ønsker og behov, karrieremål i fremtidige jobber og eventuelle behov for kompetanseutvikling. Hva vil være viktig for deg når idrettskarrieren er slutt og du går mot en yrkeskarriere?
 • Informasjon til utøvernes trenere/støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett. NTNU samarbeider med Olympiatoppen og særforbundene i Norges idrettsforbund.

Hvem kan få status som toppidrettsstudent?

Utøvere som søker toppidrettsstudent-status ved NTNU må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier parallelt med idrettskarrieren. Og utøveren må være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt.

For øvrig gjelder Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere for mulighet til å få toppidrettsstatus ved NTNU.

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon på tilfredsstillende nivå gjennom bekreftelse fra sportslig leder eller utviklingsansvarlig i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Har du attest fra ditt forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen kan du legge den ved søknaden. Merk at vi gjennomfører tilfeldige sjekker av dokumentasjon, og forsøk på forfalsking av dokumentasjon og uriktige opplysninger fører til permanent frafall av mulighet for toppidrettstilrettelegging.

Status som toppidrettsstudent gis for en periode på 2 år av gangen. Når det nærmer seg periodens utløp vil det på ny stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig sportslig nivå og fortsatt nødvendighet for tilrettelegging av studie for å få beholde statusen.

Slik søker du om toppidrettsstudent-status ved NTNU

Slik søker du om toppidrettsstudent-status ved NTNU

Fyll ut skjemaet ved å trykke på søknadsskjema-knappen. Legg gjerne ved dokumentasjon på din status som toppidrettsutøver (ref. OLTs definisjon) fra forbund, team/lag eller Olympiatoppen, eventuelt kontaktinformasjon til sportslig leder/utviklingsansvarlig.

 • Du kan søke om status som toppidrettsstudent når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja.
 • Toppidrettsveileder ved NTNU vil ta kontakt med deg om din status. Ved innvilgelse vil vi hjelpe deg med søknad om tilrettelagt utdanning til studiet du er tatt opp på.
 • Ved innvilget førstegangssøknad om status, er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder. Det anbefales også sterkt at du tar en prat med studieveileder på institutt etter søknad.

Søknadsskjema


Kontakt

Kontakt

Trondheim
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Toppidrettsstudent

 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.


logo Olympiatoppen

Olympiatoppen