Toppidrett og studier

Toppidrett og studier

Om toppidrett og studier

Ønsker du å kombinere toppidrett med høyere utdanning? Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Slik søker du om toppidrettsstudent-status ved NTNU

Fyll ut skjemaet ved å trykke på søknadsskjema-knappen. Legg gjerne ved dokumentasjon på din status som toppidrettsutøver fra forbund, team/lag eller Olympiatoppen, eventuelt kontaktinformasjon til sportslig leder/utviklingsansvarlig.

 • Du kan søke om status som toppidrettsstudent når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja.
 • Det er ingen frist for å søke, men om du har behov for ekstern eksamensavvikling må søknaden være mottatt innen 1.oktober/1.april. 
 • Toppidrettsveileder ved NTNU vil ta kontakt med deg om status på din søknad. Merk at i perioder med stor pågang kan dette ta litt tid.
 • Ved innvilget førstegangssøknad om status, er det obligatorisk å se informasjonsfilm (evt. ha samtale med toppidrettsveileder). Det anbefales også sterkt at du tar en prat med studieveileder på institutt. 

Søknadsskjema

Hvem kan få status som toppidrettsstudent?

Utøvere som søker toppidrettsstudent-status ved NTNU må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier parallelt med idrettskarrieren. Og utøveren må være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt.

For øvrig gjelder Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere for mulighet til å få toppidrettsstatus ved NTNU.

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon på tilfredsstillende nivå gjennom bekreftelse fra sportslig leder eller utviklingsansvarlig i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Har du attest fra ditt forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen kan du legge den ved søknaden. Merk at vi gjennomfører tilfeldige sjekker av dokumentasjon, og forsøk på forfalsking av dokumentasjon og uriktige opplysninger fører til permanent frafall av mulighet for toppidrettstilrettelegging.

Status som toppidrettsstudent gis for en periode på 2 år av gangen. Når det nærmer seg periodens utløp vil det på ny stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig sportslig nivå og fortsatt nødvendighet for tilrettelegging av studie for å få beholde statusen.

Tilpasninger

Tilpasninger på NTNU kan være:

 • fleksibilitet i studieløpet
 • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet (øvinger, praksis, ferdighetstrening mm.)
 • forlengelse av studieløpet
 • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener (mulighet for ekstern avlegging av eksamen og lignende)

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter. Dvs. at du som toppidrettsstudent ikke får:

 • Fritak fra obligatoriske aktiviteter (øvinger, praksis, ferdighetstrening mm.)
 • Endret eksamensdato
 • Tilpassinger som gir mulighet til å gjennomføre studiet fra annet sted enn studieby.

NTNU tilbyr

 • Veiledning og råd om hvordan du kan kombinere studier ved NTNU og satsing på idrett.
 • Karriereveiledning fra NTNU Karriere. Dette inkluderer hjelp til kartlegging av dine ønsker og behov, karrieremål i fremtidige jobber og eventuelle behov for kompetanseutvikling. Hva vil være viktig for deg når idrettskarrieren er slutt og du går mot en yrkeskarriere?
 • Informasjon til utøvernes trenere/støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett. NTNU samarbeider med Olympiatoppen og særforbundene i Norges idrettsforbund.

Viktige tips:

 • Gjør deg noen tanker om dine ambisjoner, og hvordan du tenker å kombinere utdanning og toppidrett.
 • Legg deg en plan og vær strukturert, både i studier og idrett. 
 • Ha en god dialog med studieveileder og faglærere. 
 • Studieveileder tar seg av spørsmål rundt studiet ditt, faglærere har ansvar for det faglige, og toppidrettskoordinator kan være en nøytral rådgiver eller en sparringspartner.
 • Sjekk informasjon fra aktuelle plattformer, f.eks: studentmail, innsida og læringsplattformen som benyttes.
 • Forhold deg til frister. Det er ditt ansvar!

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med toppidrettskoordinator ved ditt studiested. Lykke til med kombinasjonen av studier og toppidrett.


Kontakt

Kontakt

Trondheim
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Informasjonsfilm

Informasjonsfilm om kombinasjon av studier og toppidrett ved NTNU

Film som forklarer det viktigste å følge med på for studenter/utøver som har fått  innvilget toppidrettsstudent-status:

Ekstern eksamensavvikling

Ekstern eksamensavvikling

Om det av en idrettslig grunn ikke er mulig eller praktisk gjennomførbart å avlegge eksamen ved eksamenssted kan du med toppidrettsstudentstatus søke om ekstern eksamensavvikling. Søknad om ekstern gjennomføring av eksamen gjøres på eget skjema, som du finner her: 

Søknadsskjema for ekstern eksamen - toppidrett

Frist 15. oktober / 15. april

Om det av en idrettslig grunn ikke er mulig for deg å avlegge eksamen kan du søke om gyldig forfall. Skjema for gyldig forfall finner du her:

Toppidrett - søknadsskjema gyldig forfall

Fristen for å søke om gyldig forfall er senest én uke etter eksamensdatoen.