Toppidrett og utdanning


Tilrettlegging som toppidrettsstudent

Det kan være krevende å kombinere studier med toppidrett. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier. Utøvere som faller inn under OLTs definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU.  Vi gir  assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett ved NTNU. NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund.

Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Tilpasninger kan være

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter.


Fri, 03 Feb 2017 11:09:03 +0100

Toppidrettsstatus - hvem?

"Dagens toppidrettsutøver"
Du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte toppidretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt nivå. Toppidretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

"Morgendagens toppidrettsutøver"
Du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Team NTNU

NTNU har et eget «Team NTNU" med utvidet tilbud for de beste utøverne innen utholdenhetsidretter. Les mer om teamet her.


Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner.

Søknad om opptak

1. Du søker om opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

2. Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med utdanningskoordinator ved NTNU, Jan Erik Tangen. For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med rådgiver/toppidrettsveileder.


Kontakt

Trondheim
Utdanningskoordinator: Jan Erik Tangen

Gjøvik
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund
Toppidrettsveileder: Heidi Hansen Ulstein

 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.