Toppidrett og studier

Toppidrett og studier

Toppidrett og studier

Ønsker du å kombinere toppidrett med studier? Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Tilpasninger

Tilpasninger på NTNU kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter.

NTNU tilbyr

  • Veiledning og råd om hvordan du kan kombinere studier ved NTNU og satsing på idrett.
  • Karriereveiledning fra NTNU Karriere. Dette inkluderer hjelp til å kartlegge av dine ønsker og behov, karrieremål i fremtidige jobber og eventuelle behov for kompetanseutvikling. Hva vil være viktig for deg når idrettskarrieren er slutt og du går mot en yrkeskarriere?
  • Informasjon til utøvernes trenere/støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett. NTNU samarbeider med Olympiatoppen og særforbundene i Norges idrettsforbund»

Hvem kan få status?

Hvem kan få status som toppidrettsstudent?

Utøvere som søker toppidrettsstudent-status ved NTNU må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier parallelt med idrettskarrieren.
Utøveren være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt.

For øvrig gjelder Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere for mulighet til å få toppidrettsstatus ved NTNU

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner. Status som toppidrettsstudent gis for en periode på 2 år av gangen. Når det nærmer seg periodens utløp vil det på ny stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig sportslig nivå og fortsatt nødvendighet for tilrettelegging av studie for å få beholde statusen.

søker om toppidrettsstatus

Slik søker du om toppidrettsstudent-status ved NTNU

1. Du kan søke om status som toppidrettsstudent når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja.

2. Ta kontakt med toppidrettsveileder ved NTNU. Ha gjerne klar dokumentasjon på status som toppidrettsutøver (ref. OLTs definisjon) fra forbund, team/lag eller Olympiatoppen, eventuelt kontaktinformasjon til sportslig leder/utviklingsansvarlig.

3. Toppidrettsveileder ved NTNU vil hjelpe deg med søknaden. Det er obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder ved førsteganssøknad om status som toppidrettsstudent. Det anbefales også sterk at du tar en prat med studieveileder på institutt etter søknad.

Kontakt

Kontakt

Trondheim
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund
Toppidrettsveileder: Heidi Hansen

Toppidrettsstudent

 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.


logo Olympiatoppen

Olympiatoppen