Opptak til høstsemesteret 2020 og vårsemesteret 2021

Opptak til høstsemesteret 2020 og vårsemesteret 2021

Vi legger her ut informasjon om ledige studieplaser ved studium som har lokalt opptak ved NTNU.
For informasjon om ledige studieplasser på grunnstudier etter hovedopptaket, se Samordna opptaks nettsider.

 

 

Høst 2020

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A)

Master of Arts in Dance Studies (Søknadsfrist 16. august)

 

 

Vi gjennomfører følgende opptak for vårsemesteret 2021:

Halvårig realfagskurs  (søknadsfrist 15. oktober)
Master of Public Administration (søknadsfrist 15. oktober)
Trinndelte norskkurs/Norwegian for foreigners (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 1. november)
Masterstudium ved det Humanistiske Fakultet (søknadsfrist 15. november)
Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag (søknadsfrist 15. november)
Medisin, helse- og sosialfag (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 15. november)

Se også våre ulike enkeltemneopptak.

Registrer din søknad på Søknadsweb.

11 aug 2020