På denne nettsiden vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om lokale opptak, opptak til 2-årig master og videreutdanning. For informasjon om ledige studieplasser på grunnstudier etter hovedopptaket, se Samordna opptaks nettsider.

 

2-årige masterprogram:

Film- og medievitenskap studieretning i filmvitenskap, Trondheim (søknadsfrist 25.08)
Dance studies, Trondheim (søknadsfrist 25.08)
Sosiologi, Trondheim (søknadsfrist 25.08)
Sosialt arbeid (søknadsfrist 25.08)
Fuksjonshemming og samfunn (søknadsfrist 25.08)

Suppleringsopptak fleksibel PPU høsten 2019:

FPPU-A og FPPU-Y  (åpent f.o.m. 1. august t.o.m. 12. august, begrenset med plasser)

 

Vi gjennomfører følgende opptak for vårsemesteret 2020:

Halvårig realfagskurs  (søknadsfrist 15. oktober)
Master of Public Administration (søknadsfrist 1. november)
Trinndelte norskkurs/Norwegian for foreigners (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 1. november)
Medisin, helse- og sosialfag (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 15. november)

 

Se også vår nettside med informasjon om ulike opptak til enkeltemner.

 

Registrer søknad på Søknadsweb.