På denne nettsiden vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om lokale opptak, opptak til 2-årig master og videreutdanning. For informasjon om ledige studieplasser på grunnstudier etter hovedopptaket, se Samordna opptaks nettsider.

 

 

Vi gjennomfører følgende opptak for vårsemesteret 2019:
Halvårig realfagskurs  (søknadsfrist 15. oktober)
Master of Public Administration (søknadsfrist 1. november)
Trinndelte norskkurs/Norwegian for foreigners (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 1. november)
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 15. november)
Medisin, helse- og sosialfag (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 15.   november)

2-årige masterprogram:

Det gjennomføres opptak til enkelte masterprogram ved Det humanistiske fakultet. (søknadsfrist 15.   november)

https://www.ntnu.no/hf/studier/master

 

Se også vår nettside med informasjon om ulike opptak til enkeltemner.

Registrer søknad på Søknadsweb.