Opptak til vårsemesteret 2020

Opptak til vårsemesteret 2020

Vi legger her ut informasjon om ledige studieplaser ved studium som har lokalt opptak ved NTNU.
For informasjon om ledige studieplasser på grunnstudier etter hovedopptaket, se Samordna opptaks nettsider.

 

Vi gjennomfører følgende opptak for vårsemesteret 2020:

Halvårig realfagskurs  (søknadsfrist 15. oktober)
Master of Public Administration (søknadsfrist 1. november)
Trinndelte norskkurs/Norwegian for foreigners (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 1. november)
Masterstudium ved det Humanistiske Fakultet (søknadsfrist 15. november)
Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag (søknadsfrist 15. november)
Medisin, helse- og sosialfag (åpner for søknad 1. oktober, søknadsfrist 15. november)
Eksamensadgang som privatist (søknadsfrist 1. februar)

Registrer din søknad på Søknadsweb.

18 okt 2019