Politiattest

Politiattest

Enkelte studier ved NTNU krever at du legger fram politiattest etter at du har fått opptak.

Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette gjelder lærer- og lektorutdanninger, helseutdanninger, og videreutdanninger og årsstudium som har praksis.

Studenter som ikke leverer politiattest ved studiestart kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet, og risikerer forsinkelse og eventuelt tap av studierett. Politiattesten skal leveres i papirform.

Mer informasjon finner du her: Politiets veileder for krav om politiattest for studenter

 

Har du fått tilbud om studieplass på utdanning med krav om politiattest?

Du kan søke om politiattest ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Logg deg inn på StudentWeb
  2. Klikk på menyvalget "Mer"
  3. Velg "Bestillinger" og klikk på "Politiattest"
  4. Fullfør bestillingen på Politiets nettsider.

Politiet sender attesten din til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digipost, sendes attesten i vanlig post.

Det er også mulig å søke digitalt i politiets søknadsportal på https://attest.politiet.no. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Politiets nettsider. Husk at politiattesten du leverer ikke skal være eldre enn tre måneder.

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest, så du bør søke så snart som mulig etter at du har takket ja til tilbud om studieplass.

 

Når og hvor skal du levere attesten?

Du må levere politiattesten til adressen som er oppgitt i svarbrevet, eller ved å finne studieprogrammet ditt i oversikten lenger ned på denne nettsiden.

  • Frist for innlevering av politiattest uten merknad: Så raskt som mulig, og senest innen studiestart.
  • Frist for innlevering av politiattest med merknad: Så raskt som mulig, og senest innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.

 

Studieprogram som krever politiattest

Studieprogram som krever politiattest

Program

Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Årsstudier i Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU campus Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Bachelorprogram i Trondheim
Audiologi Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb, 8905, 7491 Trondheim
Barnevern Institutt for sosialt arbeid, 5. etg. Vangslunds gate 2, Helgasetr v/Kari Rodahl Kari Rodahl, Institutt for sosialt arbeid, Postboks 8900 Torgården,7491 Trondheim
Drama og teater Institutt for kunst- og medievitenskap, Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Samfunns- og idrettsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bygg 9, Dragvoll, eller sendes til Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU pb 8900 Torgarden, 7491 Trondheim Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bygg 9, Dragvoll, 7491 Trondheim
Ergoterapi Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Fysioterapi Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Radiografi Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Studiekonsulent Marthe Jenssen, Fred Kavli-bygget i Olav Kyrresgt 9, 2. etg. Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Sosialt arbeid (sosionom) Institutt for sosialt arbeid, 5. etg. Vangslunds gate 2, Helgasetr v/Kari Rodahl Kari Rodahl, Institutt for sosialt arbeid, Postboks 8900 Torgården,7491 Trondheim
Sykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Norsk tegnspråk

Institutt for språk og litteratur, Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Vernepleie

Fakultet for medisin og helse, Institutt for psykisk helse, Studiekonsulent for vernepleierutdanningen, Fred Kavli-bygget, Olav Kyrresgt. 9, 4. etg. Rom 1418/1419.

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Bachelorprogram i Gjøvik
Paramedisin Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Sykepleie

Radiografi

Ergoterapi
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Bachelorprogram i Ålesund

Sykepleie

Opptakskontoret, seksjon for utdanning (K-bygget), Ålesund Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Masterprogram (5 og 6 år) i Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Grunnskolelærer 1.-7. trinn Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Grunnskolelærer 5.-10. trinn Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Lektorutdanning for trinn 8-13

Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Medisinstudiet (Trondheim, Levanger, Ålesund, Gjøvik)

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb, 8905, 7491 Trondheim

Psykologutdanning - 6-årig profesjonsstudium

Institutt for psykologi, campus Dragvoll Institutt for psykologi, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

 

Masterprogram 2-årig i Trondheim

Program

Mottak av politiattest

Mottak av politiattest m/merknad

Farmasi

Institutt for klinisk og molekylær medisin, Laboratoriesenteret 5. etc. øsk, studiekonsulent Angela Pirnbaum

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Master i spesialsykepleie, studieretninger: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2.

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Master i helsesykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i jordmorfag

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for klinisk og molekulær medisin, Laboratoriesenteret 5. etg øst, studiekonsulent Kirsti Margrethe Olsen

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Logopedi

Institutt for språk og litteratur, campus Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Pedagogikk, studieretning for spesialpedagogikk

Institutt for pedagogikk og livslang læring, campus Dragvoll

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

Master i barnevernsarbeid

Institutt for sosialt arbeid, 5. etg. Vangslunds gate 2, Helgasetr v/Kari Rodahl

Kari Rodahl, Institutt for sosialt arbeid, Postboks 8900 Torgården,7491 Trondheim

Program

Mottak av politiattest

Mottak av politiattest m/merknad

 

Masterprogram 2-årig i Gjøvik

Master i spesialsykepleie, studieretning anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Program

Mottak av politiattest

Mottak av politiattest m/merknad

 

Masterprogram 2-årig i Ålesund

Master i spesialsykepleie, studieretning anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie

Opptakskontoret, Seksjon for utdanning, Kompasset, NTNU Ålesund


 

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim


 
Master i helsesykepleie
Master i avansert klinisk allmennsykepleie
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Videreutdanninger i Trondheim

Psykisk helsearbeid, rus- og avhengighetsarbeid Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, Fred Kavli-bygget, Olav Kyrres gt. 9, 4. etg, rom 1409 v/studiekonsulent Marion Iren Larsen Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
 
Magnetisk resonans (ViMR) Sendes til Fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk v/studiekonsulent Tonje C. Svendsen, 7491 Trondheim Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Ultralyd hjerte Sendes til Fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk v/studiekonsulent Tonje C. Svendsen, 7491 Trondheim Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utd. fra land utenfor EU/EØS.

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

​​​

Tilbud gjennom NTNU Videre
Videreutdanning Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Leveres til Hilde Viviann Eriksen ved institutt for klinisk og molekylær medisin, fakultet for medisin og helsevitenskap. Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest. På denne nettsiden finner du også en oversikt over hvilke utdanninger som er omfattet av politiattestordningen ved NTNU.

Når du mottar bekreftelse på opptak, må du umiddelbart søke politiet om utstedelse av politiattest. Det kan ta noen uker for politiet å få ordnet med dette. Vær derfor ute i god tid. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal denne leveres ved studiestart.

Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten, skal du sende politiattesten til NTNU senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

I barneomsorgsattesten skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 314, 327 og 328. Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 204 a og 233 og straffeloven §§ 275, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312 og 314 skal anmerkes i samsvar med § 41 nr. 1. Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328 skal anmerkes i samsvar med § 40.

Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Dette betyr blant annet at NTNU vil innhente politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 dersom det er mulighet for at studenter på det aktuelle studiet vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne politiattesten er mer omfattende enn barneomsorgsattesten etter uhl. 4-9 første ledd.

Det er viktig å være klar over at merknad på politiattesten ikke fører til automatisk tap av rett til å delta i praksisstudier/klinisk undervisning. Klagenemnda ved NTNU skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og praksisopplæringen på den utdanningen du er tilbudt studieplass, og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om hensynet til pasienter, klienter, elever eller andre skal føre til utestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning.

Dersom det fremgår av en politiattest at du har merknader som er relevante for studiet du er tatt opp til, vil du straks bli underrettet om hvilken rett du har til gratis advokatbistand etter statens salærsatser.

Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for politiattestens merknader.

Dette kan være utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Når du har skaffet all nødvendig dokumentasjon og oversendt dette til NTNU har universitetet 10 dager på å oversende saken til NTNUs klagenemnd. Denne fristen er absolutt. Det er viktig at du skaffer informasjon så raskt som mulig da du ikke har rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen inntil klagenemnda har fattet vedtak i saken.

Tidligere måtte alle studenter levere ny politiattest etter tre år. Slik er det ikke lenger, nå gis NTNU adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet, dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterlovens § 43.

NTNU har i universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd hjemmel til å innhente barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39.

 

Det følger av uhl. § 4-9 annet ledd at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Her gjør vi spesielt oppmerksom på at NTNU vil, ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, innhente politiattest som beskrevet i hol. § 5-4.

En rekke lover inneholder krav om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, blant annet:

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.