anestesisykepleie artikkel

Anestesisykepleierstudenter med pasientsimulator. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

Anestesisykepleie

Anestesisykepleie innebærer å overvåke, yte sykepleie og iverksette anestesiologiske tiltak til pasienter i alle aldre som gjennomgår kirurgiske inngrep eller undersøkelser, eller som befinner seg i en akuttmedisinsk tilstand. Dette innebærer at du som anestesisykepleier innleder og administrerer generell anestesi, regional anestesi og sedering på en forsvarlig og målrettet måte, samt iverksetter livreddende tiltak. Du må trives med å jobbe i et høyteknologisk miljø, samtidig som du har fokus på pasienten. Du må ha evne til å arbeide både selvstendig og i team, og ha ro i kaotiske og akutte situasjoner.

Spesialisthelsetjenesten etterspør anestesisykepleiere, og forventer at anestesisykepleieren skal arbeide kunnskapsbasert. Dette i sin tur innebærer at yrkesutøvelsen bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Målet er å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere, som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov.