Reservasjon av studieplass

Reservasjon av studieplass

Hvis du har fått tilbud om studieplass på et årsstudium, bachelor- eller masterprogram ved NTNU kan du søke om å reservere studieplassen. Det er mulig å søke om å reservere studieplassen din for 1 eller 2 år. Grunnlag for reservasjon av studieplass kan være militær- eller siviltjeneste, alvorlig sykdom, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende årsaker.

For å reservere studieplassen må du først takke ja til tilbudet om studieplass innen gjeldende svarfrist. Søknadsskjema må fylles ut og sendes til NTNU Postmottak innen 3 uker av at du mottar tilbud om studieplass. Grunnlag for søknaden om reservasjon må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest eller lignende dokumentasjon.

Selv om du har fått mer enn ett tilbud i opptaket kan du kun reservere ett tilbud om studieplass. 

Søknadsskjema for reservasjon av studieplass

Søknadsskjema må lagres og åpnes i en oppdatert PDF-leser for å kunne fylles ut på skjerm. Her finner du mer informasjon om utfylling av PDF-skjema

Skjema og dokumentasjon av grunnlag sendes til postmottak@ntnu.no eller til NTNU Postmottak, 7491 Trondheim. Sensitiv dokumentasjon som legeerklæringer skal sendes i posten. Fristen for å søke er innen 3 uker etter at du mottar tilbud.

Ta kontakt med Opptakskontoret dersom du har spørsmål i forbindelse med søknad om reservasjon av studieplass.

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim