Språkkrav

Språkkrav

Du dekker språkkravene i norsk og engelsk hvis du har fullført norsk videregående skole. Du kan også dekke språkkravene med videregående skole fra Norden, se mer informasjon på Samordna opptaks nettsider.

Under finner du informasjon om hvordan du kan dekke kravene til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU. Listen er ikke uttømmende.
 

Norsk

 • Bestått eksamen i norsk på VG3-nivå (Kunnskapsløftet) eller norsk som andrespråk på VKII-nivå (Reform 94)
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten») med minimum karakteren bestått eller 450 poeng, og Test i norsk - høyere nivå, muntlig med minimum karakteren bestått eller 500 poeng
 • Bestått eksamen fra Trinn 3 i norskkurs for utenlandske studenter fra ett av universitetene
 • Bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge med resultatet B2 på alle fire delprøver


Engelsk

 • Engelsk fra norsk videregående skole (140 timer i Kunnskapsløftet eller 5 uketimer i Reform 94), skriftlig og muntlig
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 60 poeng på internettbasert test
 • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 5.0 eller bedre
 • Pearson PTE Academic med en overall score på minst 51
 • The European language certificate (telc): English B2
 • The European language certificate (telc): English B2-C1 University
 • The European language certificate (telc): alle English certificates på C1-nivå
 • Cambridge ESOL Examinations: First Certificate in English
 • Cambridge ESOL Examinations: Certificate in Advanced English
 • Cambridge ESOL Examinations: Certificate of Proficiency in English
 • En fullført eller påbegynt universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der faget engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende
 • En engelskspråklig mastergrad
 • Ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA, der undervisningsspråket har vært engelsk


Egne krav til engelsk for internasjonale masterprogram

Internasjonale masterprogram har blant annet høyere krav til TOEFL og IELTS:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 90 poeng på internettbasert test
 • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 6.5 eller bedre

Videre informasjon om engelskkravet for internasjonale masterprogram finner du på nettsiden til Internasjonal seksjon.

Testbevis fra TOEFL eller IELTS må lastes opp til Søknadsweb. Om du avlegger TOEFL, må du oppgi NTNUs kode 9652 til teststedet.
TOEFL og IELTS er ikke gyldige i mer enn to år etter avlagt test.

 

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

Telefontid:
Mandag-fredag 09:00-11:30.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
​​​​​​​Postboks 8900
7491 Trondheim