Språkkrav

Du dekker språkkravene i norsk og engelsk hvis du har fullført norsk videregående skole. Du kan også dekke språkkravene med videregående skole fra Norden, se mer informasjon på Samordna opptaks nettsider.

Under finner du informasjon om hvordan du kan dekke kravene til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU. 

Norsk

 • Bestått eksamen i norsk på VG3-nivå (Kunnskapsløftet) eller norsk som andrespråk på VKII-nivå (Reform 94)
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten») med minimum karakteren bestått eller 450 poeng
 • Bestått eksamen fra Trinn 3 i norskkurs for utenlandske studenter fra ett av universitetene
 • Bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver


Engelsk

 • Engelsk fra norsk videregående skole (140 timer i Kunnskapsløftet eller 5 uketimer i Reform 94), skriftlig og muntlig
 • Cambridge First Certificate in English, Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English (se mer informasjon hos Folkeuniversitetet)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 60 poeng på internettbasert test
 • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 5.0 eller bedre


Egne krav til engelsk for internasjonale masterprogram

Internasjonale masterprogram har høyere krav til TOEFL og IELTS:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 90 poeng på internettbasert test
 • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 6.5 eller bedre

Testbevis fra TOEFL eller IELTS må lastes opp til Søknadsweb. Om du avlegger TOEFL, må du oppgi NTNUs kode 9652 til teststedet.
TOEFL og IELTS er ikke gyldige i mer enn to år etter avlagt test.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim