Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

– Søk opptak

Opptakskrav

For opptak til videreutdanning i palliativ omsorg kreves helsefaglig utdanning på bachelornivå, samt minimum 2 års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker.

Det forutsettes at studentene har tilgang på kliniske situasjoner/erfaringer i møte med pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg da refleksjon over praksis er en viktig del av studiet.

Søkere kan forvente svar på søknaden i månedsskiftet mai/juni 2019. For spørsmål, ta kontakt med Opptakskontoret.

Søk opptak høstsem (krysspublisert)

Søk opptak

Du registrerer søknad direkte til NTNU

Søk opptak

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studienivå: Videreutdanning
  • Studieprogram: Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase
  • Varighet: Deltid
  • Studiepoeng: 60.0
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Anvarlig: Institutt for helsevitenskap Gjøvik
  • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik
  • Søknadsfrist: 15. april