Studieavgift

Studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits 

Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du fra høsten 2023 betale studieavgift for å studere på NTNU.  

9. juni 2023 vedtok Stortinget ny lov som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge. Dette påvirker også studenter ved NTNU. Loven gjelder fra høsten 2023, men har også noen unntak. 

Du trenger ikke betale studieavgift eller søke om fritak om du: 

  1. Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits.   
  2. Er utvekslingsstudent fra et av NTNUs partneruniversiteter. 
  3. Har påbegynt ditt studieprogram før høstsemesteret 2023.  Du kan også ta enkeltemner (frie og adgangsbegrensede) som ikke krever et nytt opptak. Vær oppmerksom på at norskkurs regnes som et nytt opptak, og er derfor ikke omfattet av fritaket.
  4. Er student med opptak til studieprogram innen Erasmus Mundus Joint Master's Programme eller Joint Nordic Master Degree Programme (Nordic Five Tech).
  5. Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innen samarbeidsprogram som NORPART, STAR etc.   

 

Andre grunner for fritak fra studieavgift 

Er du student med permanent opphold i Norge eller har annen særlig tilhørighet til Norge, kan du søke om fritak fra å betale studieavgift. Du finner listen over unntak og søknadsskjema på siden Tuition fee - Master's degrees in English at NTNU    

Her finner du også informasjon om hva slags dokumentasjon du må sende inn.  

Doktorgradsstudenter er unntatt fra kravet om egenbetaling. 

Det er ditt ansvar som søker/student å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift.

 

Når kan du søke? 

Du kan søke om fritak fra studieavgift når du har fått bekreftet studieplass. Forventet behandlingstid for søknad om fritak er ca. tre uker.  Du må sende inn søknaden senest 15. september.

 

Hvor mye skal du betale?  

Søkere som mottar tilbud om studieplass, vil få informasjon i opptaksbrevet om hvor mye de skal betale i studieavgift. Du vil i et eget brev få informasjon om hvordan og når du skal betale.  

For studenter som tar enkeltemner beregnes studieavgiften på grunnlag av fagområdet og antallet studiepoeng for hvert emne sammenlignet med et fulltidsstudium. Studieavgiften reduseres tilsvarende hvis du studerer på deltid, eller øker tilsvarende hvis du melder deg opp til mer enn 30 studiepoeng i semesteret. Administrasjonsgebyret påvirkes ikke. 

Studieavgiftene vil bli justert årlig.

NTNU tilbyr ingen stipend som dekker studieavgift.  

 

Ikke fått informasjon om studieavgift i opptaksbrevet?   

Dersom du har fått et opptaksbrev hvor det ikke oppgis at du skal betale skolepenger, men du har et statsborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, og du ikke er automatisk unntatt fra studieavgift etter punkt 1–5 i unntakslisten, har du plikt til å melde fra til NTNU.  

Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og kan ha rett til fritak fra å betale på grunnlag av permanent opphold i Norge eller annen særlig tilhørighet til Norge, må du likevel melde fra og sende inn en søknad om fritak.  

Du kan melde fra ved å sende en e-post til opptak@ntnu.no.

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister vil miste studieplassen sin dersom de ikke hører til en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak. 

 

Refusjon

Hvis utlendingsdirektoratet (UDI) avslår søknaden din om studietillatelse i Norge, vil du få tilbakebetalt alt du har betalt inn, unntatt bankgebyrer. Pengene vil bli overført til bankkontoen din i hjemlandet.

Hvis du velger å trekke deg fra studieplassen før 1. august, får du tilbakebetalt hele studieavgiften, unntatt bankgebyrer.

Hvis du bestemmer deg for å trekke deg fra studieplassen etter 1. august, men innen oppmeldingsfristen 15. september, vil det bli trukket et gebyr på 5000 kr fra studieavgiften din. Resten av studieavgiften vil bli refundert.

Hvis du velger å avbryte studiene etter 15. september, vil du ikke få refundert studieavgiften.

 

Spørsmål?  

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til opptak@ntnu.no.  

 

NTNUs prisliste

NTNUs prisliste

Oversikt over priskategoriene slik de er fastsatt i rektorvedtak ved NTNU.

Fakultetene kan kontaktes direkte for mer spesifikk informasjon om studieavgiften på enkeltprogram ved NTNU.

Prisene er oppgitt i norske kroner.

Kategori A

(Profesjonsutdanningen i medisin, kunstakademiet ved NTNU)

Bachelor: 470 550,- per år

Master: 489 475,- per år

Kategori B

(Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger, profesjonsstudiet i psykologi)

Bachelor: 359 267,- per år

Master: 373 550,- per år

Kategori C

(Realfag og teknologi på høyere grads nivå)

Bachelor: 245 500,- per år

Master: 254 950,- per år

Kategori D

(Fag på høyere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi, teknologi. Femårig lærerutdanning. Videreutdanning helsefag. Enkelte helsefag på lavere grads nivå)

Bachelor: 178 267,- per år

Master: 185 400,- per år

Kategori E

(Realfag-, teknologi- og lærerutdanninger på lavere grads nivå. Sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog)

Bachelor: 151 317,- per år

Master: 157 100,- per år

Kategori F

(Fag på lavere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi)

Bachelor: 128 433,- per år

Master: 133 250,- per år