Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Læringsutbytte basismodulen

Læringsutbytte for basismodulen

Etter endt basismodul skal deltakeren

  • ha oversikt over ulike perspektiver knyttet til forståelse av organisasjoner og ledelsesfunksjoner 
  • ha teoretisk forankret handlingskompetanse innenfor fire av følgende fem områder: økonomi, strategi og ledelse, prosjektarbeid, endring i organisasjoner, og om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og samfunnsendring
  • kunne beskrive og sammenligne sentrale teorier, metoder og verktøy innenfor de ulike fagområdene, og kunne relatere disse til egen arbeidssituasjon. 

Alle kursene som inngår i basismodulen har egne læringsutbyttebeskrivelser. Se nettsidene til de enkelte kursene.