Studiets oppbygning

Drama og teater - masterstudium

Studiets oppbygning

Student sitter med nettbrett ved et bord og studerer, omgitt av bøker. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Studieplanen

Masterprogram drama og teater er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. Du kan i andre studieår velge mellom mellom teoretisk oppgavevariant (60 sp) eller praktisk oppgavevariant (30 sp prosjektemne + 30 sp masteroppgave). De fem studieemnene i første studieår må bestås før avsluttende mastereksamen.


Utvekslingsmuligheter

Følg denne lenken for informasjon om dine utvekslingsmuligheter på IKM


Master i drama og teater - Kull 2024

Visuell oversikt med lenker til emnebeskrivelser: 

Semester

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

Høst 24

DRA3000 
Forskningsmetoder i teater

DRA3003 
Performance-teori

Vår 25

DRA3004 
Samtidsdramaturgi

DRA3007 
Estetikk og vitenskapsteori

EiT eller HiP

Høst 25

Masteroppgave:
DRA3090 eller DRA3191

Vår 26

Masteroppgave:
DRA3090 eller DRA3192

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Utenlandsopphold

Vi anbefaler deg et utenlandsopphold i løpet av studietida på master, fortrinnsvis i andre eller tredje studiesemester. Oppholdet kan innbefatte emner som kan godkjennes i mastergraden etter nærmere plan, eller oppholdet kan være bidrag til masteroppgavens felt- og litteraturstudier. Utenlandsoppholdet skal planlegges sammen med veileder.

Institutt for kunst- og medievitenskap har utvekslingsavtale (drama og teater) med

Men vi vil kunne godkjenne studier også ved en rekke andre læresteder. Utenlandsopphold kan omfatte studieemner med teoretisk og/eller praktisk fordypning innen områder som dramaturgi, regi, spill, barne- og ungdomsteater, dramapedagogiske genre, interaktive teaterformer og kulturpolitikk.


Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling.

Prosjektbeskrivelse og veiledning

Innen 30 september skal nye studenter ha levert inn en kort skisse til masterstudiet (500-1000 ord), som bør inneholde følgende:

  • Redegjørelse for teoretisk eller praktisk-teoretisk masterprosjekt
  • Foreløpig problemstilling/tema for masteroppgaven
  • Foreløpig framdriftsplan

På grunnlag av denne skissen tildeler vi studenten en faglig kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe studenten å forberede innlevering av full prosjektbeskrivelse. Nye studenter skal levere en prosjektbeskrivelse (ca 1500 ord). Dato for innlevering er 15 januar. Det skrives masteravtale mellom instituttet og studenten i løpet av første studiesemester. Denne leveres senest 15. september.


Masteroppgaven

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av en problemstilling innenfor seksjonens fagområder. Den framlegges ved instituttet innen 15. november i høstsemesteret eller innen 15. mai i vårsemesteret.

Mastergraden har to varianter for oppgavearbeidet:

  • Masteroppgave på 32 000 - 40 000 ord (DRA3090 - 60 sp).
  • Et prosjektemne (DRA3191, 30 sp) og masteroppgave på 20 000 - 25 000 ord (DRA3192, 30 sp) .

Ønsker du å avlegge den praktiske varianten av masteroppgaven, må du søke spesielt om å følge det praktisk-teoretiske utdanningsløpet. Ved godkjenning av slike søknader vil studentenes faglige forutsetninger for å gjennomføre denne studieformen vurderes særskilt, sammen med andre praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av opplegget.