Hva lærer du?

Drama og teater - masterstudium

Hva lærer du?

Studenter på drama og teater opptrer i en forestilling. Foto.
Foto: IKM

Om studiet

Ønsker du deg en faglig fordypning for å jobbe med ledelse, instruksjon og undervisning i teatergrupper, fritidsvirksomheter, skole eller helse- og sosialsektoren? Tar du kanskje sikte på en karriere med forskning og utvikling innenfor drama og teaterfeltet? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vi tilbyr både et teoretisk og et praktisk-teoretisk studieløp. Studiet er to-årig, men kan også gjennomføres på deltid over maks fire år.

Masterprogrammet i drama og teater gir faglig fordypning på høyt nivå innenfor et selvvalgt drama-/teaterfaglig område. Første år er felles for begge studieløpene og omfatter fellesemner som gir deg teoretiske og faglige perspektiver for arbeid innenfor drama og teaterfeltet. Du vil oppnå bred kompetanse i å analysere, fortolke, utvikle og formidle fagstoff både praktisk og teoretisk.


Hva lærer du?

Studiet vil gi deg en spesialisert kunnskap om teater og teatermediets anvendelse og utvikling. Du vil lære om teatervitenskapens teori, begrepsapparat og metodologier over et bredt spekter av tradisjoner og arbeidsmåter, og få kjennskap til fagområdets sentrale og aktuelle forskningstemaer og -resultater. Du vil også lære deg selvstendig, kritisk og konstruktiv holdning til drama- og teaterfaglige former, praksiser og litteratur. Med fullført studie vil du ha faglig tyngde til å anvende drama- og teaterkunnskap og -metoder i faglige og kulturpolitiske arenaer.

Etter å ha fullført det teoretiske utdanningsløpet kan du i tillegg analysere og fortolke teorier og fagstoff innen drama og teater, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger og du kan gjennomføre selvstendige og avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter i drama og teater.

Etter å ha fullført det praktisk-teoretiske utdanningsløpet kan du i tillegg planlegge, lede og gjennomføre drama- og teateropplegg, -forløp og -konsepter for unge og voksne, utformet av andre eller deg selv. Du kan formidle og kommunisere i scenisk form og reflektere i og over kunstnerisk og kunstpedagogisk praksis.