Opptak

Drama og teater - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er oppnådd bachelorgrad med fordypning (min. 80 studiepoeng) i drama og teater eller tilsvarende. Karakterkrav ved opptak til studiet er gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Søkere med bachelorgrad i profesjonsutdanning kan også bli vurdert som faglig kvalifisert for master i drama og teater.


Antall studieplasser

Høst 2024: 10


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Poenggrense
2023 2,6
2022 2,8
2021 2,6
2020 3,2

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.