Hva kan du bli?

Drama og teater - masterstudium

Hva kan du bli?

Studenter på drama og teater opptrer i en forestilling. Foto.
Foto: IKM

Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater tar sikte på å gi deg et grunnlag for arbeid innen:

 • Drama- og teaterpedagogikk
 • Dramaturgi, skuespill og sceneinstruksjon
 • Produksjon og sceneteknikk
 • Dramaterapi
 • Teaterkritikk
 • Formidling og informasjonsarbeid
 • Tilrettelegging og ledelse av barne-, ungdoms- og amatørteater
 • Teaterundervisning i kulturskole og skole
 • Spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv
 • Kulturledelse og kuratering
 • Kulturadministrasjon
 • Ulike medier

Studiet er også begynnelsen på en forskerutdanning.


Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Fagpedagog og frilans skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Jeg bruker kompetansen fra studiene til å skape min egen arbeidsplass."

Teaterviter /skuespiller /formidler

Navn: Kari Melhuus Jenssen

Utdanning: 

Arbeidssted: Trøndelag Teater /  Jødisk Museum i Trondheim

"Både gjennom bacheor- og masterløpet har jeg lært mye av å jobbe praktisk, både med andre og alene. Å jobbe med produksjoner, oppbyggingen av en forestilling, med alt fra manus, skuespill, økonomi, promotering og rettigheter har vært lærerikt."

Scenekunstanmelder og høgskolelektor i drama

Navn: Hedda Fredly

Utdanning:

 • Cand.mag.-grad (erstattet av bachelor) ved NTNU. Med mellomfag i filmvitenskap og mellomfag i drama og teater.
 • Mastergrad i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet)

Arbeidssted: Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Høgskolen i Innlandet

Det beste med jobben er å få være med på å synliggjøre mangfoldet i, styrke og bidra til debatter om norsk scenekunst.

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

 • Humanistisk kompetanse
 • Arbeidslivsrelevans i studiene 
 • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
 • Tips for jobbsøking
 • Verv og frivillig arbeid i studietiden
 • Noen vanlige bransjer for humanister
 • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter