Hva kan jeg bli?

Foto: IKM
Drama og teater - masterstudium

Hva kan jeg bli?

Masterprogram drama og teater tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid

 • som drama- og teaterpedagog
 • i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv
 • innen kulturadministrasjon
 • innen ulike medier
 • innen scenekunst og formidling

Studiet gir grunnlag for arbeid innen yrker som

 • dramapedagog
 • dramaturg
 • produsent
 • instruktør
 • tilrettelegger og leder av barne-, ungdoms- og amatørteater
 • dramaterapeut

Studiet er også begynnelsen på en forskerutdanning.


Ressurspublisering

Frilans regissør og kunstnerisk leder

Navn: Kenneth Dypvik-Simonsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Frilans

"Som kunstner har jeg stor nytte av å ha en grundig faglig forankring i teaterteori og praksis, og denne kunnskapen benytter jeg hver eneste dag. Det å ikke bare vite AT noe funker, men også hvorfor det gjør det, og på den måten kunne bruke kompetansen til å utvikle nye ting, synes jeg er viktig. "

Scenekunstanmelder og høgskolelektor i drama

Navn: Hedda Fredly

Utdanning:

 • Cand.mag.-grad (erstattet av bachelor) ved NTNU. Med mellomfag i filmvitenskap og mellomfag i drama og teater.
 • Mastergrad i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet)

Arbeidssted: Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Høgskolen i Innlandet

Det beste med jobben er å få være med på å synliggjøre mangfoldet i, styrke og bidra til debatter om norsk scenekunst.

Skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Kompetansen fra studiene bruker jeg til å kunne skape min egen arbeidplass."

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

 • Humanistisk kompetanse
 • Arbeidslivsrelevans i studiene 
 • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
 • Tips for jobbsøking
 • Verv og frivillig arbeid i studietiden
 • Noen vanlige bransjer for humanister
 • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter