course-details-portlet

DRA3191 - Prosjektemne. Praktisk master i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk prøve med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet utgjør den praktiske delen av studentens kunstneriske/ kunstpedagogiske problemstilling i masterstudiet. Emnet består av planlegging, gjennomføring, dokumentering og presentasjon av den praktiske delen i samsvar med godkjent prosjektbeskrivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal kandidaten

 • ha bred forståelse for og innsikt i komplekse kunstneriske eller kunstpedagogiske produksjonsprosesser knyttet til eget masterprosjekt
 • ha bred forståelse for det selvstendige masterprosjektets kulturelle, politiske og geografiske sammenheng
 • ha svært god forståelse for hvilke ferdigheter og metoder som må ligge til grunn i gjennomføringen av et individuelt masterprosjekt

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal kandidaten kunne

 • utarbeide et konsept og en plan for et kunstnerisk eller kunstpedagogisk arbeid
 • forankre et kunstnerisk eller kunstpedagogisk prosjekt i konkrete dramaturgiske sammenhenger
 • disponere materielle, økonomiske og menneskelige ressurser for prosjektet som følger grunnleggende bærekraftsprinsipper
 • tilegne seg praktiske ferdigheter knyttet til det selvstendige masterarbeidets fordypningsfokus
 • lede, gjennomføre og formidle i en kunstnerisk eller kunstpedagogisk form
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger ved arbeidet

Læringsformer og aktiviteter

DRA3191 er viet praktisk-kunstnerisk arbeid knyttet til et scenisk forestillingsformat, eller mer prosessuelt baserte visningsformater. Læringsformer og aktiviteter er avhengige av prosjektets godkjente prosjektbeskrivelse og innretning.

Det praktisk-kunstneriske arbeidet gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det kan anbefales å samarbeide med ekstern part. Den praktiske eksamen foregår normalt i Trondheim eller omegn. Studentene må være tilstede gjennom semesteret.

Det tilbys utvalgte felles seminarer i praktiske og metodiske verktøy for gjennomføring av masterprosjektet. Emnets mål er å gi en konkret og praktisk orientert kunnskapsbase for studentens egen utvikling og oppfølging av masterprosjektet.

I samarbeid med veileder skal studenten selv sørge for nødvendig progresjon og logistisk/økonomisk disponering og gjennomføring av sitt prosjekt.

Studenten forventes å dokumentere egen forskningsprosess med tanke på refleksjonsarbeidet (i DRA3192)

Obligatorisk aktivitet

Senest en uke før eksamen innleveres en prosjektrapport (1500-2000 ord) som tar utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen. Rapporten skal omtale forskningens praktiske og teoretiske rammer, og redegjøre hva som undersøkes, hvordan og hvorfor. Rapporten skal godkjennes av veileder senest en uke før muntlig eksamen. Rapporten må ha relevant dokumentasjon (som for eksempel avtaler, framdriftsplaner, manus, lyd/video-filer, utdrag fra intervjuer, budsjett, logg, m.m.) Undervisningsspråket er norsk, men engelsk kan unntaksvis forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Eksamen består av en scenisk, performativ formidling eller visning av masterprosjekt. Formidlingsformen kan være en forestilling, et performativt forløp, en arbeidsdemonstrasjon, verksted eller ulike kombinasjoner av disse. Formidlingen skal ha en varighet på mellom 30 - 90 minutter, med en påfølgende muntlig eksamen på inntil 30 minutter. Den muntlige eksamenen justerer karakteren på den praktiske visningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater, og beståtte masteremner på 52,5 studiepoeng.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk prøve med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU