course-details-portlet

DRA3004 - Samtidsdramaturgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet vil gi en dybdeforståelse for nyere dramaturgiske perspektiver og modeller/strategier.

Ut fra dramaturgi forstått som en refleksiv praksis, hvor sammenhenger mellom kunstformer og organisasjonsformer står sentralt, gir emnet en praksisnær fordypning i nyere dramaturgiske perspektiver og arbeidsmåter.

Sentralt står dramaturgisk forståelse knyttet til eget masterprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha

  • dyp innsikt i nyere dramaturgiske perspektiver, strategier og arbeidsmåter, med operativ anvendelse inn mot konkret konseptutvikling, analyse av verk, hendelser og prosesser.
  • kunnskap om et dramaturgibegrep hvor sammenhenger mellom kunstformer og organisasjonsformer står sentralt. 

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

  • bruke et operativt, avansert og samtidsorientert dramaturgisk vokabular.
  • ha en god forståelse for sammenhenger mellom kunstformer og organisasjonsformer.
  • gjøre seg nytte av samtidige dramaturgiske perspektiver og tilnærmingsmåter opp mot eget og andres kunstneriske arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter: Tema for semesteroppgaven må være godkjent seinest 3 uker før innlevering av semesteroppgaven. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema for oppgave

Mer om vurdering

Sluttvurderingen baseres på en semesteroppgave som skal ha et omfang på 3000-4000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentenes ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Oppgaven vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider i tillegg til konkrete verk/kunstnerisk material.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT304 7.5
HFDT304 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
25.10.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.03.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU