course-details-portlet

DRA3004 - Nyere dramaturgiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en fordypning i nyere dramaturgiske perspektiver. Dette omfatter et bredt dramaturgibegrep med anvendelse innenfor konseptutvikling, analyse av verk og hendelser, i prosesser og av opplevelse og erkjennelse i drama- og teaterfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha
- kunnskap om et bredt dramaturgibegrep med anvendelse innenfor konseptutvikling, analyse av verk og hendelser, prosesser og av opplevelse og erkjennelse i drama- og teaterfeltet

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne
- anvende aktuelle dramaturgiske begreper og forståelser og demonstrere dette i en skriftlig form
- anvende pensumstoff på et aktuelt fenomen eller i en drøfting av en teoretisk problemstilling
- forholde seg selvkritisk, analytisk og selvstendig til nyere dramaturgiske begreper og forståelser, samt se dem i sammenheng med ulike drama- og teaterfaglige former og praksiser
- finne aktuell forskningslitteratur, skape forskbare problemstillinger og skrive fagtekster med bruk av en bred forståelse av dramaturgibegrepet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter:
Tema for semesteroppgaven må være godkjent seinest 3 uker før innlevering av semesteroppgaven.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema for oppgave

Mer om vurdering

Sluttvurderingen baseres på en semesteroppgave som skal ha et omfang på 3000-4000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentenes ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Oppgaven vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT304 7.5
HFDT304 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.09.2020

Innlevering 20.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU