Studiemiljø

Drama og teater - masterstudium

Studiemiljø

Studenter på drama og teater opptrer i en forestilling. Foto.
Foto: Tostein Olav Eriksen

Hvordan er det å være student på drama og teater?

Undervisningen består i stor grad av praktiske workshops og teaterproduksjoner som læringsarena og læringsmodell. Studiet har også teoretisk undervisning i klasserom.

Faget har også opprettet et eget universitetsteater, som en paraply for produksjoner, forskningspraksis og eksternt rettet virksomhet. I tillegg til å styrke undervisningstilbud og forskning har Universitetsteateret i perioder vært et sentralt virkemiddel i ekstern profilering og tverrfaglig nettverksbygging ved instituttet.

Instituttet huser egne undervisnings- og øvingslokaler. Vi har to drama/teatersaler (Black Box & Studio), garderober, rekvisitalager og verksted.


Linjeforeningen

Linjeforeningen for drama og teaterstudentene heter Teaterlosjen. Foreningen arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster og studieturer, i tillegg til mottak og fadderuke for nye studenter. Bli bedre kjent med Teaterlosjen på Facebook eller Teaterlosjens hjemmeside.


Drama- og teatertilbud i Trondheim:


Studenter på drama og teater diskuterer under en øving. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Drama og teater har et veldig godt og samlet miljø

Navn: Helene Kragh Fosse 

Studieprogram: Master i drama og teater

Jeg er et menneske som lærer best ved å gjøre, og dermed er kombinasjonen av fysisk arbeid på scenegulvet og samsvarende teori perfekt!

Jeg forventet ikke at det skulle åpne så mange dører som det gjorde

Navn: Ørjan Svingen

Studieprogram: Master i drama og teater

En har mange muligheter og mye kompetanse tilgjengelig om en bare åpner øynene og leter etter det og interesserer seg.

 

Du får mange ideer som du aldri ville tenkt på at kunne være teater, en slags kreativ input

Navn: Aksel Langum Øien

Studieprogram: Master i drama og teater

Trondheim er en by med et veldig rikt kulturliv, så det er mange muligheter til å engasjere seg i det man interesserer seg for.