course-details-portlet

PSY2105 - Evolusjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studenter en fordypning i evolusjonspsykologi, som er en teoretisk overbygning til store deler av de psykologiske fagdisiplinene. I tillegg gir emnet studentene et praktisk metodologisk og teoretisk grunnlag for å utvikle originale teoriutledede hypoteser. For å oppnå dette skal studentene arbeide med en teoretisk semesteroppgave der de selv skal finne frem til og bruke vitenskapelig originallitteratur, der de viser en evne til selvstendig, kritisk akademisk drøfting.

Fokuset vil ligge på seksuell strategiteori og seksuell konfliktteori. Temaene for den debattbaserte undervisningen vil inkludere først en introduksjon til generell evolusjonspsykologi og deretter foreldreinvesteringsteori, seksuell strategiteori og seksuell konfliktteori, før man gjennomgår i detalj spesifikke forskningstemaer som seksuell atferd, partnerpreferanser, sjalusi, seksuell anger og andre emosjoner fra et funksjonell perspektiv; seksuell overpersepsjon og error management teori, samt andre evolverte kognitive biaser; assortative mating; sosioseksualitet og andre individuelle forskjeller.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har inngående teoretisk, empirisk og anvendt kunnskap om evolusjonspsykologi og kan anvende relevant forskningslitteratur i teoretisk, empirisk og praktisk sammenheng.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan analysere og forholde seg selvstendig og akademisk kritisk til teorier, metoder og forskningsresultater innenfor evolusjonspsykologien.
  • Kandidaten kan analysere og anvende kunnskap fra evolusjonspsykologi på nye områder innenfor psykologisk forskning og praksis.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan bruke kunnskap fra evolusjonspsykologien til å bidra til faglig nytenking.
  • Kandidaten kan kommunisere om, og formidle, evolusjonspsykologisk kunnskap både til andre faggrupper, spesialister og allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av to hoveddeler. 1) Diskusjonsforelesninger med to og to forelesere som gir forskjellige perspektiver på teori og empiri. 2) Diskusjonsmøter med studentene der man drøfter temaer knyttet til semesteroppgaven, teori og empiri med kursansvarlig.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
07.12.2023

Innlevering
21.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
24.04.2024

Innlevering
08.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU